Zarządzanie talentami

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie skierowane jest do:

 • kadry menedżerskiej wszystkich szczebli zarządzania
 • osób kierujących zespołami zadaniowymi, których zamiarem jest pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów w organizacji, jak również zwiększenie poziomu innowacyjności swojej firmy
 • osób pragnących doskonalić swoje kompetencje w obszarze zarządzania nowoczesną organizacją.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym i ludzkim organizacji, a w szczególności – z zakresu pozyskiwania i rozwoju talentów
 • Przedstawienie istoty skutecznego przywództwa, opartego na transparentnej komunikacji oraz stylu zarządzania nakierowanego na rozwój talentów w organizacji
 • Przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat strategicznego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach ciągłych zmian.
 • Strategiczny wymiar zarządzania kapitałem intelektualnym firmy
 • Zarzadzanie wiedzą w ramach innowacyjnej struktury organizacyjnej
 • Metody pomiaru i raportowania kapitału intelektualnego
 • Rola employeerbrandingu w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu talentów w organizacji
 • Systemy okresowych ocen pracowniczych oparte na kompetencjach
 • Srebrny sektor i jego rola w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu nowych talentów
 • Kreowanie autentycznego przywództwa w nowoczesnej organizacji
 • Transparentna komunikacja i jej rola w budowaniu lojalności pracowników
 • Wykorzystanie coachingowego stylu kierowania w obszarze rozwoju talentów

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • prezentacja
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia.

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl