Zapisz się

Dane dotyczące szkolenia:

Temat szkolenia

Termin szkolenia

Miasto

Cena szkolenia

Łączna kwota zamówienia (ilość Uczestników * cena)

Osoby zgłaszane na szkolenie:

Imię i Nazwisko

Stanowisko

E-mail

Telefon/GSM

Dane do wystawienia faktury (Zamawiający):

Nazwa firmy

Adres firmy

NIP

Osoba odpowiedzialna za szkolenie

Telefon

E-mail

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy „Regulamin szkoleń otwartych” firmy EduBis.