Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • pracujesz w dziale księgowości
 • jesteś głównym księgowym
 • pracujesz w dziale kadr i płac
 • jesteś osobą odpowiedzialną za tworzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • jesteś właścicielem firmy
 • chcesz zdobyć, rozszerzyć swoją wiedzę na temat ZFŚZ.

Ramowy program szkolenia:

 1. Działalność podstawowa a działalność socjalna
  a) Przedmiot działalności firmy a działalność socjalna
  b) Zaspokajanie potrzeb socjalnych jako jedna z zasad prawa pracy
  c) Ograniczone prawo własności środków ZFŚS
 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  a) Zakres podmiotowy funduszu
  b) Zakres przedmiotowy funduszu
  c) Zasady tworzenia ZFŚS
  d) Finansowanie działalności socjalnej
  e) Sposób przeznaczania środków
  f) Likwidacja ZFŚS
 3. Świadczenie urlopowe jako alternatywa dla ZFŚS
  a) Czym jest świadczenie urlopowe
  b) Czy warto wypłacać świadczenie urlopowe
  c) Zasady ustalania i wypłacania świadczenia urlopowego
 4. ZFŚS a podatki i księgowość
  a) ZFŚS na tle przychodów kosztów
  b) Opodatkowanie VAT świadczeń z ZFŚS
  c) Sposoby księgowania przychodów i rozchodów funduszu
 5. Składki ZUS
  a) Świadczenia z ZFŚS a podstawa wymiaru składek
  b) Świadczenie urlopowe a podstawa wymiaru składek
 6. Księgowe aspekty działalności socjalnej
  a) Rozliczanie ZFŚS
  b) Podmioty nieprowadzące ksiąg
  c) Pracodawcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów
  d) Pracodawcy prowadzący księgi rachunkowe
  e) Podmioty tworzące ZFŚS na zasadzie dobrowolności

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: dzień pierwszy: 10:00 – 17:00; dzień drugi: 09:00 – 16:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl