Wynagrodzenia w aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś pracownikiem działu kadri płac
 • zarządzasz przedsiębiorstwem
 • jesteś właścicielem firmy i zatrudniasz pracowników
 • pracujesz w księgowości
 • jesteś doradcą podatkowym i chcesz skonsultować swoją wiedzę na temat wynagrodzeń w aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych
 • poszukujesz wiedzy na temat wynagrodzeń pracowników w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym.

Ramowy program szkolenia:

 1. Formy zatrudnienia
  a) Umowa o pracę
  b) Umowy cywilnoprawne
  c) Samozatrudnienie
 2. Systemy wynagradzania i formy płac stosowane w praktyce
 3. Zasady wynagradzania i charakterystyka składników płacowych.
 4. Rodzaje świadczeń przysługujących ze stosunku pracy
 5. Podstawy prawne ustalania i naliczania wynagrodzenia oraz innych świadczeń ze
  stosunku pracy
  a) Ustawa kodeks pracy
  b) Układy zbiorowe pracy
  c) Regulaminy wynagradzania
  d) Umowy o pracę
 6. Przychody ze świadczenia pracy
  a) Umowa o pracę
  b) Umowy cywilnoprawne
  c) Samozatrudnienie
 7. Przychody wolne od podatku dochodowego
 8. Koszty uzyskania przychodów
 9. Składki ZUS
  a) Umowa o pracę
  b) Umowy cywilnoprawne
  c) Samozatrudnienie
 10. Rozliczenia miesięczne pracowników
  a) Podatek dochodowy
  b) Składki ZUS
 11. Rozliczenia roczne
  a) PIT-4R, PIT-8AR
  b) PIT-11, PIT-40
  c) PIT-8C

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: 09:00 – 16:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl