Współpraca w zespole

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Jesteś kierownikiem zespołu i chcesz wzmocnić poziom współpracy wśród twoich pracowników
 • Jesteś członkiem zespołu i chcesz wiedzieć, co można zrobić, aby zespół, w którym pracujesz był jeszcze bardziej efektywny
 • Chcesz się dowiedzieć, co warunkuje dobre relacje i efektywną współpracę w zespołach
 • Poszukujesz informacji na temat psychologicznych i socjologicznych czynników warunkujących zachowania ludzi współpracujących w zespołach
 • Chcesz przyczynić się do integracji swojego zespołu.
 • Chcesz zaprosić cały swój zespół na taki warsztat, aby później wspólnie odnosić się do tych samych elementów warunkujących dobrą współpracę.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie i rozpoznanie czynników zmniejszających i zwiększających efektywność pracy zespołu
 • Wskazanie różnic pomiędzy grupą a zespołem – cele, priorytety, zasady współpracy
 • Kształtowanie otwartości do współpracy i dzielenia się wiedzą
 • Zrozumienie wpływu procesu komunikacji na stosunki interpersonalne w zespole i ze zwierzchnikami,
 • Zdobycie umiejętności rozpoznania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Nabycie umiejętności przyjmowania i nadawania informacji zwrotnych współpracownikom z zespołu
 • Uświadomienie wagi i konieczności harmonijnej współpracy w zespole
 • Zrozumienie własnej roli w zespole i przećwiczenie sytuacji zmiany ról.

Ramowy program szkolenia:

 1. Czym jest warunkowana dobra współpraca?
 2. Co buduje zaufanie w zespole?
 3. Jakie są kluczowe czynniki współpracy, na które każdy członek zespołu ma wpływ?
 4. Czy wiesz, jak Ty wpływasz na poziom współpracy w zespole?
 5. Jak indywidualne różnice członków zespołu wpływają na poziom współpracy?
 6. Jak radzić sobie w sytuacji konfliktu podczas współpracy?
 7. Lider formalny i lider nieformalny w zespole – jak to wpływa na współpracę?
 8. Jakie znaczenie mają wartości i zasady zespołu dla jego dobrej współpracy i kto je ustala?
 9. Na co zwracać uwagę podczas komunikacji i budowania relacji w zespole?
 10. Jakie mechanizmy nieświadome wpływają na to, co dzieje się w zespole?
Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje. 

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl