Warsztat doradcy podatkowego

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • chcesz zaktualizować swoją wiedzę doradcy podatkowego
 • chcesz przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego i potrzebujesz jeszcze raz wrócić do zagadnień kluczowych
 • prowadzisz własną działalność gospodarczą i chcesz mieć podstawową wiedzę z zakresu doradztwa podatkowego
 • jesteś pracownikiem działu księgowości/kadr
 • jesteś zainteresowany pracą w charakterze doradcy podatkowego.

Ramowy program szkolenia:

 1. Przepis a norma
  a) Jednostki redakcyjne aktów prawnych
  b) Główne zasady wykładni prawa
  c) Reguły kolizyjne w przypadku sprzeczności norm
 2. Elementy logiki prawniczej
  a) Znaczenie spójników
  b) Kwadrat logiczny (zależności między zdaniami)
  c) Modalności normatywne (podział czynów ze względu na kryteria prawne oraz zależności
  między nimi)
 3. Pisanie tekstów podatkowych w środowisku Word
  a) Wymogi merytoryczne
  b) Wymogi formalne
  c) Formuły Word ułatwiające pracę
 4. Zastosowanie programu Excel w pracy doradcy podatkowego
  a) Możliwości wykorzystania programu Excel
  b) Wybrane formuły Excel
 5. Występy publiczne i sztuka prowadzenia rozmów
  a) Elementy psychologii wystąpień publicznych
  b) Sztuka prowadzenia dyskusji
  c) Nielojalne fortele erystyczne, czyli czego podczas dyskusji robić nie wypada
 6. Doradca podatkowy w Internecie
  a) Świadczenie usług przez Internet
  b) Przydatne strony internetowe

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: 09:00 – 17:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl