VAT w samorządzie

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś osobą rozliczającą podatek VAT w samorządach lub ich jednostkach organizacyjnych
 • zajmujesz się prowadzeniem ewidencji sprzedaży i zakupów
 • jesteś skarbnikiem, głównym księgowym w JST
 • sporządzasz deklaracje podatkowe
 • poszukujesz szczegółowej wiedzy na temat prawnych zagadnień dotyczących JST
 • jesteś radcą prawnym i chcesz skonsultować swoją wiedzą ze specjalista podczas szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

 1. Podatek VAT jako rodzaj podatku od wartości dodanej
 2. Status podatnika VAT
  a) Definicja podatnik VAT
  b) Organy administracji samorządowej i jednostki podległe jako podatnicy VAT
 3. Czynności opodatkowane
  a) Katalog czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych
  b) Czynności między jednostkami samorządowymi
  c) Czynności wykonywane na rzecz podmiotów zewnętrznych
  d) Czynności na rzecz pracowników
  e) Umowy cywilnoprawne
  f) Prezenty i materiały informacyjne
  g) Nieruchomości (najem, użytkowanie wieczyste, sprzedaż)
  h) Refaktury za media
  i) Dotacje
  j) VAT jako koszty kwalifikowalne lub nie
 4. Obowiązek podatkowy
  a) Moment powstania
  b) Stawki podatku
  c) Terminy opłacania podatku
  d) Obowiązki związane (deklaracje, faktury, ewidencje)
 5. Odliczanie podatku naliczonego
  a) Zasady ogólne
  b) Media
  c) Rozliczanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
  d) Przypadki braku możliwości odliczenia
  e) Odliczanie proporcjonalne
  f) Korekty odliczeń VAT

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: 09:00 – 16:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl