Typologia klientów, schematy podejmowania decyzji zakupowych przez klientów i techniki budowania relacji

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Efektywność Twojej pracy zależy od umiejętności rozpoznania profilu osobowości klienta i dostosowania się do niego,
 • Uważasz, że poziom relacji z Twoimi klientami ma wpływ na Twoją skuteczność w sprzedaży,
 • Chcesz rozumieć i wykorzystywać w procesie komunikacji z klientem najważniejsze różnice między typami klientów, na poziomach: komunikacja, podejmowanie decyzji,
 • Chcesz się nauczyć dostosowywania argumentacji handlowej do sposobu podejmowania decyzji przez Twoich klientów,
 • W Twojej pracy istotne są schematy podejmowania decyzji przez klientów,
 • Szukasz praktycznych sposobów na umiejętne budowanie relacji z nowymi klientami lub wzmacniania relacji z klientami, z którymi współpracujesz.

Cele/efekty szkolenia:

 • Poznanie i praktyczne wykorzystanie w procesie sprzedaży schematów podejmowania decyzji przez współczesnych, „świadomych” klientów,
 • Umiejętność stosowania technik budowania relacji z klientami na każdym etapie procesu sprzedaży,
 • Poznanie i przećwiczenie komunikacji handlowej z klientami, w kontekście 4 stylów podejmowania decyzji oraz preferowanego stylu komunikacji klienta,
 • Zapoznanie się z najnowszymi wynikami badań w zakresie procesów decyzyjnych klientów,
 • Nabycie umiejętności weryfikowania procesu decyzyjnego w organizacji klienta.

Ramowy program szkolenia:

 1. Co jest ważniejsze w profesjonalnej sprzedaży: Twój proces sprzedaży, czy proces zakupów w organizacji klienta?
 2. W jaki sposób klienci podejmują decyzje zakupowe we współczesnym świecie?
 3. Co udało się ustalić w badaniach R. Jollesowi i jaki ma to wpływ na współczesną sprzedaż?
 4. Co to jest „stan świadomości” klienta i jak można go wykorzystać w podnoszeniu własnej efektywności handlowej?
 5. Jak stworzyć własną MMK (Mapę Motywacji Klientów) w oparciu o 4 perspektywy zakupowe?
 6. Jak wykorzystać ścieżkę kosztów klienta i ścieżkę zysków klienta w komunikacji handlowej?
 7. Czy można kwestionować założenia, którymi posługują się nasi klienci i jak to zrobić?
 8. Jak wykorzystać w sprzedaży 4 podstawowe typy zachowań klientów?
 9. Jakie są najważniejsze różnice w stylach podejmowania decyzji oraz komunikacji i jaki to ma wpływ na relacje handlowe?
 10. Jak odkryć styl komunikacji klienta?
 11. Jak dostosować argumentację handlową i własny styl do stylu preferowanego przez klienta?
 12. Jakie techniki budowania relacji są skuteczne dzisiaj – czyli jak „dostroić się” do klienta?
 13. Które techniki budowania relacji będą skuteczne w Twojej branży?
 14. Jak weryfikować proces podejmowania decyzji zakupowych w organizacji klienta, kiedy wiele osób na rożnych poziomach zarządzania na wpływ na tą decyzję?

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl