Trening asertywności

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Jesteś osobą otwartą na własny rozwój,
 • Chcesz rozwinąć umiejętności komunikowania się w sposób asertywny w sytuacjach osobistych i zawodowych,
 • Chcesz pozyskać nową wiedzę i umiejętności w zakresie budowania postaw asertywnych,
 • Potrafisz uczyć się na własnych błędach,
 • Chcesz poszerzyć samoświadomość i skoncentrować się na szanowaniu praw własnych i partnera w interakcji
 • Chcesz dowiedzieć się jak sprawnie przekazywać i odbierać krytykę, jak przyjmować i wyrażać pochwały oraz jak szanować własne i cudze granice psychologiczne.

Cele szkolenia:

 • Kształtowanie umiejętności otwartego, ale nie agresywnego sposobu wyrażania własnych opinii i potrzeb,
 • Wsparcie własnego rozwoju w ramach bycia asertywnym w różnych sytuacjach,
 • Ćwiczenie umiejętności zamiany krytyki na użyteczną informacje zwrotną,
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie z oceną innych, obrony swoich granic i dbania o własne prawa,
 • Zrozumienie znaczenia umiejętności wykorzystania zachowań asertywnych w relacjach zawodowych i osobistych,
 • Trening kształtowania swojej osobowości.
Ramowy program szkolenia:

 1. Jakie są warunki istnienia asertywności?
 2. Czym naprawdę jest asertywność i czego dotyczy? Odróżnienie faktów od mód.
 3. Jak na relacje wpływają prawa asertywności i jakie prawa asertywności należy znać?
 4. Na czym polega mapa asertywności i dlaczego warto znać swoją mapę?
 5. Co to znaczy budowanie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych i jakie daje to korzyści?
 6. Co należy robić i jak się zachowywać, aby spełnić warunki zachowań asertywnych?
 7. Jak reagować na krytykę, komplementy, pochwały?
 8. Jak asertywnie wymieniać opinie, uczucia i reagować na manipulacje?
 9. Czy zawsze i w każdej sytuacji komunikaty asertywne są pożądane? A jeśli nie, to kiedy z nich rezygnować?
 10. Kiedy możesz indywidualnie rozwijać zachowania asertywne na wszystkich potrzebnych płaszczyznach?
Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl