Szkolenia Zamknięte

logo (3)Szkolenia zamknięte (biznesowe, menadżerskie, techniki sprzedaży i wiele innych), realizujemy na zlecenie Klienta w zakresie tematycznym, formule szkoleniowej, terminie i miejscu określonym przez Klienta lub też my proponujemy optymalne rozwiązania w każdym z tych aspektów po rozmowie z Klientem.

W przypadku każdego projektu zamkniętego proces jego realizacji przebiega podobnie i składa się z kilku etapów:

  1. Analiza potrzeb szkoleniowych lub potrzeb rozwojowych w innej formule niż szkolenia – podejście wielowymiarowe, różnymi metodami w zależności od sytuacji, możliwości i potrzeb zarówno przed szkoleniem jak i w trakcie szkolenia.
  2. Przygotowanie i realizacja szkolenia – przygotowanie programu szkolenia, materiałów szkoleniowych, zaproponowanie metod – do akceptacji przez Klienta. Realizacja szkolenia w miejscu i terminie uzgodnionym razem z Klientem.
  3. Ocena efektywności szkolenia – która może odbywać się na czterech poziomach wg Donalda Kirckpatricka:
  • Poziom reakcji – ankieta po szkoleniu;
  • Poziom uczenia się – testy wiedzy, kompetencji;
  • Poziom zachowania – obserwacja uczestników szkolenia w miejscu pracy by ocenić w jaki sposób stosują w praktyce trenowanie podczas szkolenia kompetencje;
  • Poziom rezultatów biznesowych – badanie wskaźników biznesowych w konkretnych obszarach funkcjonowania firmy.
  1. Działania po szkoleniu – raport po szkoleniu zawierający wyniki ankiet, testów wiedzy oraz opis procesu szkolenia przygotowany przez trenera prowadzącego. Raport zawiera rekomendacje dalszych działań rozwojowych, mogą to być szkolenia, coaching w różnej formule, mentoring lub inne.

W przypadku realizacji każdego szkolenia zamkniętego jesteśmy elastyczni w stosunku do potrzeb i oczekiwań Klienta. Proponowane programy i warsztat mają charakter autorski i skupiają się na  specyfice branży Klienta.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl