Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • zarządzasz przedsiębiorstwem
 • jesteś pracownikiem działu kadr/HR
 • jesteś pracownikiem działu księgowości
 • masz wpływ na systemy motywacyjne w firmie
 • chcesz zdobyć wiedzę na temat obowiązkowych i nieobowiązkowych, nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników
 • jesteś właścicielem firmy i chcesz w sposób świadomy tworzyć systemy pozapłacowe jako dodatkowe świadczenia dla pracowników w swojej firmie
 • poszukujesz wiedzy na temat prawnych i podatkowych aspektów świadczeń płacowych na rzecz pracowników.

Ramowy program szkolenia:

 1. Definicja wynagrodzeń
 2. Składniki płacowe i formy wynagradzania
 3. Świadczenia pozapłacowe
  a) Możliwość dokonywania świadczeń pozapłacowych
  b) Funkcje świadczeń pozapłacowych
  c) Katalog świadczeń pozapłacowych
  d) Zasady przyznawania i przekazywania świadczeń z ZFŚS
 4. Podatkowe aspekty świadczeń pozapłacowych
  a) Definicja przychodów podatkowych
  b) Zasady ustalania wartości pieniężnej przychodów
  c) Przychody wolne od podatku dochodowego
 5. Świadczenia pozapłacowe a składki ZUS
  a) Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
  b) Zasady ustalania wartości pieniężnej na potrzeby ZUS
  c) Świadczenia wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS
 6. Świadczenia na rzecz podmiotów nie będących pracownikami
  a) Członkowie zarządu i innych organów osób prawnych
  b) Zleceniobiorcy
  c) Samozatrudnieni
 7. Część otwarta – konsultacje i wyjaśnienia zagadnień zgłoszonych przez uczestników

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: dzień pierwszy: 10:00 – 17:00; dzień drugi: 09:00 – 16:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl