Środki trwałe

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś pracownikiem działu finansowo księgowego
 • prowadzisz doradztwo księgowo finansowe
 • zarządzasz majątkiem firmy
 • zajmujesz się ewidencjonowaniem, ewidencją
 • jesteś właścicielem firmy
 • poszukujesz praktycznej wiedzy na temat zarządzania środkami trwałymi

Ramowy program szkolenia:

 1. Siatka terminologiczna
  a) Definicja środków trwałych
  b) Podziały środków trwałych
  c) Klasyfikacja Środków Trwałych
  d) Środek trwały a część składowa
 2. Wartość początkowa
  a) Sposoby ustalania wartości początkowej
  b) Elementy wchodzące w skład wartości początkowej
  c) Podwyższenie wartości początkowej środków trwałych
  d) Remont i modernizacja
  e) Wartość początkowa a koszty uzyskania przychodów
 3. Amortyzacja środków trwałych o małej wartości
  a) Limit wartości do celów amortyzacji
  b) Wyposażenie a środek trwały
  c) Zasady amortyzacji
 4. Amortyzacja liniowa
  a) Zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych.
  b) Możliwość zmiany stawek amortyzacyjnych
  c) Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
  d) Odpisy amortyzacyjne a koszty uzyskania przychodów
 5. Amortyzacja degresywna
  a) Przesłanki skorzystania z amortyzacji degresywnej
  b) Zasady dokonywania odpisów degresywnych
 6. Amortyzacja jednorazowa
  a) Definicja małego podatnika
  b) Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 7. Amortyzacja według stawek indywidualnych
  a) Ulepszone środki trwałe
  b) Używane środki trwałe
  c) Szczególna regulacja dotycząca nieruchomości
 8. Środki trwałe a VAT
  a) Skutki zakupu i sprzedaży środka trwałego w zakresie podatku VAT
  b) Korekty VAT od zakupu środków trwałych
  c) Szczególna regulacja dotycząca samochodów
 9. Praktyczne aspekty dokonywania odpisów amortyzacyjnych
  a) Porównanie różnych metod amortyzacyjnych
  b) Klasyfikowanie środków trwałych i przypisywanie stawek amortyzacyjnych

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: 09:00 – 17:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl