Spadochron

Posiadamy licencję upoważniającą do realizacji najpopularniejszego na świecie programu badania potencjału spadochron.jpg2zawodowego SPADOCHRON R. N. Bollesa który skierowany jest do osób planujących karierę zawodową, szukających pracy i zmieniających zawód. Z programu mogą korzystać zarówno gimnazjaliści, licealiści, absolwenci szkół wyższych jak również osoby posiadające już staż zawodowy. 

Głównym celem i założeniem programu jest pomoc w odkrywaniu własnego potencjału – indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonania określonej pracy czy też w określeniu kierunku kształcenia lub szkolenia. Kolejne cele to: 

  • zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości,
  • zapoznanie się z technikami aktywnego szukania pracy,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, wykorzystywanych podczas rozmów i spotkań dotyczących zmian w ścieżce kariery,  
  • nauka przygotowywania skutecznych dokumentów aplikacyjnych.

Wszystko to realizujemy przy wykorzystaniu aktywnych form:

  • ćwiczeń,
  • dyskusji,
  • badań  w terenie,
  • „burzy mózgów”,
  • odwoływanie się do doświadczeń.

Ważnym czynnikiem podwyższającym efektywność i zaangażowanie to zarówno zadania grupowe, których celem jest zwiększenie wiary w siebie i pomoc w znalezieniu dopasowanego do własnego potencjału i kompetencji kierunku kształcenia lub już konkretnego miejsca pracy ale też ukierunkowanie uczestników na pracę indywidualną, która usamodzielnia i rozwija.

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTAT “SPADOCHRON” https://www.edubis.com.pl/spadochron2/

spadAutorem programu jest Richard Nelson Bolles, który wprowadził go na rynek amerykański w 1972 roku. Od tego czasu z dużym powodzeniem realizowany jest w takich krajach jak USA, Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Szwajcaria, i Włochy. W Polsce szkolenia z programu „Spadochron” zaczęto realizować  już w 1994 roku, po uprzednim dostosowaniu go do warunków polskich, czym zajęła się grupa specjalistów z zakresu psychologii, zarządzania i edukacji. 

Spotkania grupowe i indywidualne w ramach programu „Spadochron” mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające licencję trenerską wydaną przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE).

Osoby zainteresowane szkoleniem licencyjnym – zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl