Składki ZUS w ujęciu praktycznym

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • pracujesz w dziale kadr i płac
 • świadczysz usługi księgowe dla firm
 • jesteś właścicielem firmy
 • poszukujesz wiedzy na temat najnowszych aspektów składek ZUS
 • jesteś pracownikiem księgowości i rozliczasz składki ZUS pracowników

Ramowy program szkolenia:

 1. Podleganie składkom na ubezpieczenia społeczne
  a) Katalog osób podlegających obowiązkowi opłacania składek ze szczególnym
  uwzględnieniem zleceniobiorców
  b) Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
  c) Składki w przypadku zatrudniania cudzoziemców
  d) Składki w przypadku zatrudniania Polaków za granicą
 2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i
  zleceniobiorców
  a) Przychody podatkowe jako podstawa wymiaru
  b) Zwolnienia podatkowe a ubezpieczeniowe
 3. Ubezpieczenie zdrowotne
  a) Katalog ubezpieczonych
  b) Podstawa wymiaru pracowników i zleceniobiorców
 4. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych
  a) Powód opłacania składek na FP i FGŚP
  b) Podstawa wymiaru pracowników i zleceniobiorców
  c) Sytuacje, w których nie opłaca się składek na FP i FGŚP
 5. Podatkowe skutki opłacania składek ZUS
  a) Składki a koszty podatkowe
  b) Zasady rozliczania składek w konstrukcji podatku dochodowego

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: 09:00 – 17:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl