Rozliczenia honorariów autorskich

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś osobą, pracującą w organizacji, która korzysta z efektów pracy twórczej
 • reprezentujesz podmiot wypłacający honoraria autorskie
 • wypłacając honoraria, chcesz obniżyć zobowiązania podatkowe
 • pracujesz w firmie, w której szanuje się prawa autorskie i wypłaca się honoraria
 • jesteś osobą poszukującą szczegółowych informacji na temat rozliczania honorariów autorskich.

Ramowy program szkolenia:

 1. Umowy w ramach których mogą być wypłacane honoraria autorskie
  a) Umowa o pracę
  b) Umowa o dzieło
  c) Umowa zlecenia
  d) Inne umowy o przeniesienie praw autorskich
  e) Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej
 2. Przychody podatkowe
  a) Ogólna definicja przychodów
  b) Przychody z praw autorskich
  c) Podział wynagrodzenia na autorskie i zwykłe
 3. Koszty uzyskania przychodów
  a) Definicja kosztów uzyskania przychodów
  b) Koszty przypisane do poszczególnych umów o świadczenie pracy
 4. Koszty autorskie
  a) Wysokość kosztów autorskich
  b) Limit
  c) Czy płatnik musi pilnować limitu u podatników?
  d) Skutki przekroczenia limitu kosztów autorskich
 5. Umowa o dzieło z prawami autorskimi
  a) Trudności z przypisaniem do źródła przychodów
  b) Umowa o dzieło a umowa zlecenia
  c) Umowa o dzieło na celowniku ZUS, czyli jak zmniejszyć ryzyko naliczenia składek
 6. Rozliczanie umów
  a) Rezydenci i nierezydenci podatkowi
  b) Podróże pracownicze
  c) Obowiązki podatkowo-ubezpieczeniowe

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: 09:00 – 17:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl