Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze klienta

Terminy i miejsca szkoleń:

09-10 kwietnia 2018; 27-28 listopada 2018;   Warszawa   | 21-22 maja 2018; 14-15 września 2018;   Gdynia   | 19-20 lutego 2018; 07-08 grudnia 2018;   Poznań    | 15-16 marca 2018; 23-24 listopada 2018;    Wrocław   |  25-26 czerwca 2018, 16-17 listopada 2018;   Katowice  |   24-25 maja 2018; 30-31 października 2018;   Kraków  |   01-02 lutego 2018; 05-06 października 2018;   Rzeszów   | 05-06 marca 2018; 11-12 września 2018;   Białystok |

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Twoja praca polega na bezpośredniej lub telefonicznej obsłudze klienta
 • Od Twoich relacji z klientami zależą wyniki Twoje i/lub Twojego zespołu
 • Chcesz zbudować z Twoimi klientami trwałe i dobre relacje
 • Zależy Ci na profesjonalnym wizerunku i dobrym postrzeganiu przez klientów
 • Chcesz, aby Twoi klienci dobrze czuli się w Twojej obecności

Cele/efekty szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z obsługą klienta.
 • Rozwijanie umiejętności identyfikowania klientów wymagających szczególnie starannej obsługi – tzw. trudnych klientów.
 • Pogłębienie wiedzy na temat profesjonalnej obsługi klienta.
 • Poszerzanie kompetencji komunikacyjnych w obsłudze trudnego klienta.
 • Uświadamianie trudnych emocji w pracy z klientem i radzenie sobie z nimi.

Ramowy program szkolenia:

 1. Jakie trudności napotyka się najczęściej w obsłudze klienta?
 2. Jakie są najważniejsze typy trudnych klientów i co z tego wynika?
 3. Skąd biorą się konflikty z klientem i jak skutecznie je rozwiązywać?
 4. Jak przekuć sytuację konfliktową na rozwojową?
 5. Dlaczego reklamacje klientów mogą być źródłem rozwoju dla firmy?
 6. W jaki sposób rozmawiać z trudnym klientem, aby go dobrze rozumieć i być dobrze rozumianym?
 7. Na czym polega postawa asertywna w kontakcie z trudnym klientem?
 8. Jak reagować na zbyt długie wypowiedzi, szantaż, krytykę, agresję oraz inne?
 9. Czemu boimy się trudnych klientów i co mówi to o nas?
 10. W jaki sposób identyfikować i radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami w trudnych sytuacjach?
 11. czym mówią nam sygnały pochodzące z naszego ciała podczas trudnych sytuacji z klientem?
 12. Czy stres w kontakcie z klientem zawsze ma negatywne oddziaływanie?

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie wynosi 1 000 + 23% VAT

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: dzień pierwszy: 10:00 – 17:00; dzień drugi: 09:00 – 16:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl