Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji społeczno-finansowej

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Jesteś pracownikiem systemu pomocy społecznej, pracujesz z dziećmi lub opiekujesz się nimi (w szkole, świetlicy, bibliotece, domu kultury, organizacji pozarządowej, itp.) albo trenerką/trenerem,
 • chciałabyś/-łbyś prowadzić zajęcia kształtujące umiejętności społeczno-finansowe,
 • Potrzebne Ci jest przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z wyżej podanego zakresu tematycznego,
 • Szukasz sposobu na zmianę zachowań i postaw swoich podopiecznych, chcesz rozwinąć ich kompetencje społeczne,
 • Zastanawiasz się jak sprawić, by dzieci były zaradne i gospodarne w dorosłym życiu,
 • Chcesz sam/-a uporządkować i nazwać to, co znasz własnej praktyki.

 • nabycie umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi w obszarze edukacji społeczno-finansowej w oparciu o scenariusze,
 • Poznanie zakresu tematyki, potrzeb społecznych,
 • Poznanie zasad organizowania grup edukacyjnych,
 • doświadczenie prowadzenia zajęć,
 • zwiększenie wiedzy o swoim potencjale w aspekcie prowadzenia zajęć oraz uzyskanie informacji zwrotnej dot. obszarów rozwoju.
 1. Dlaczego edukacja społeczno-finansowa?
 2. Znaczenie kształtowania kompetencji z ww. obszaru dla funkcjonowania w dorosłym życiu.
 3. Metodyka pracy z dziećmi.
 4. Realizacja zajęć dla dzieci:
 • a/ rozumienie i odkrywanie siebie,
 • b/ prawa i obowiązki,
 • c/ planowanie budżetu, realizacja, oszczędzanie,
 • d/ realizacja przedsięwzięć społecznych i finansowych
 1. Analiza merytoryczna i metodyczna poszczególnych zajęć.
 2. Możliwości modyfikowania zajęć.
 3. Zasady planowania i realizacji zajęć.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • prezentacja
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl