Projekt – od pomysłu, poprzez realizację do rozliczenia

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Jesteś zaangażowany w działalność organizacji pozarządowej lub chciałbyś uczestniczyć w pracy podmiotu zaliczanego do tzw. trzeciego sektora,
 • dostrzegasz problemy społeczne i chciałabyś/łbyś przyczynić się do ich rozwiązania,
 • Szukasz sposobu na pozyskanie środków na realizację projektu,
 • nie posiadasz doświadczeń (lub posiadasz niewielkie) w zakresie zarządzania projektami,
 • chcesz wiedzieć, skąd wziąć pomysł, jak przygotować wniosek, gdzie szukać pieniędzy, jak zrealizować i rozliczyć projekt,
 • obawiasz się rozliczenia projektu zrealizowanego ze środków publicznych.

 • umiejętność planowania i realizacji projektu w metodologii PCM,
 • opracowanie zrębu realnego projektu możliwego do wdrożenia,
 • poznanie etapów pracy nad projektem,
 • doświadczenie pracy przygotowawczej nad projektem,
 • skorzystanie z mentoringu doświadczonego trenera realizującego od dwudziestu lat projekty.
 1. Co to jest projekt? Czym różni się od innych form aktywności?
 2. Na czym polega diagnozowanie problemów? Źródła informacji.
 3. Cel projektu – jak go określić? Cel ogólny i cele szczegółowe.
 4. Planowanie skutecznych działań prowadzących do osiągnięcia celu projektu.
 5. Zarządzanie czasem: harmonogram, termin rozpoczęcia i zakończenia.
 6. Z kim, czym dla kogo – realizatorzy, odbiorcy, partnerzy, zasoby.
 7. Rezultaty, sposoby ich mierzenia, ewaluacja.
 8. Konstruowanie budżetu.
 9. Procedury aplikacyjne.
 10. Ocena formalna i merytoryczna. Umowa, realizacja,
 11. Sprawozdawczość okresowa i końcowa.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • prezentacja
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl