PRISM “Personalny”

prism_eye_11PRISM „Personalny” to „drugi poziom” wersji PRISM Brain Mapping. Opisuje nie tylko naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, ale także sposób, w jaki potrafi je dostosować w zależności od potrzeb. Mówimy tutaj o dopasowaniu zachowania do konkretnego środowiska, danej sytuacji lub pełnionej roli.

W tym przypadku raport zawiera:

  • mapę Bazową, mapę Zgodności lub Adaptacyjną,
  • wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji,
  • pełny opis profilu behawioralnego badanej osoby,
  • raport preferencji i uzdolnień zawodowych oraz preferencji środowiska pracy.

Poza tym dokument ten obejmuje wyniki analizy możliwości rozwoju ścieżki zawodowej i umożliwia dokonywanie porównań z benchmarkiem stanowiskowym. Wersja ta wymaga informacji zwrotnej ze strony Certyfikowanego Praktyka PRISM i może być uaktualniona do wersji „Profesjonalnej”.

Zainteresowanych zastosowaniem tego narzędzia zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl