PRISM “Dopasowanie Kariery”

“Dopasowanie Kariery” jest metodą internetową pozwalającą na efektywne, a co najważniejsze, trafne wytyczenie ścieżki zawodowej. Narzędzie daje możliwość łatwego dostosowania preferencji psychologicznych, a także posiadanych kompetencji czy oczekiwań wobec pracy do poszczególnych etapów kariery.

Badanie kończy się raportem, który zawiera:

  • 8-wymiarową mapę z preferencjami,
  • wynik poziomu ekstrawersji/introwersji,
  • podsumowanie,
  • pomysły na rozwój.

prism-karieraAnaliza zebrana w tzw. profil behawioralny pozwala na porównanie z benchmarkami około 900 funkcji i stanowisk w naszej bazie danych. Zawiera ona zakres odpowiedzialności, obowiązków, specjalizację, umiejętności, style pracy itd. Bilans pozwala na pogłębienie swoich kompetencji poprzez zaplanowanie udziału np. w szkoleniach biznesowych, szkoleniach miękkich, sprzedażowych oraz zarządzania czasem, czy też coachingu biznesowym traktowanym jako metoda dalszego rozwoju.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl.