PRISM 360°

prism-360

Przykład skutecznej analizy, którą można wykonać w pełni internetowo. Nie wymaga dużego planowania, a także specjalnego zarządzania czasem wolnym na wykonanie badania. Mimo tego, że narzędzie działa on-line, w pełni wykorzystuje swój potencjał. Wyniki dostarczane są w postaci przejrzystych grafik – łatwych do zrozumienia, wyciągnięcia wniosków oraz wdrożenia kluczowych informacji zawartych w poszczególnych podsumowaniach.

Podczas przeprowadzania PRISM 360° użytkownik otrzymuje klarowną, konkretną ocenę stanu faktycznego i efektywności (jak jest lub jak nie jest), a także uwydatnia, z jakich powodów wynikła dana sytuacja. Kluczowym punktem jest uwypuklenie tego, co wydaje się ukryte, dając badanemu dużą przewagę np. na rynku pracy czy w poprawie swojej sytuacji na obecnym stanowisku.

PRISM 360° jest jedyną metodą podkreślającą:

  • mocne strony,
  • kompetencje,
  • osobowość oraz inteligencję emocjonalną,
  • stopień odporności psychicznej,
  • możliwość dalszego rozwoju kariery zawodowej.

W procesie oceny PRISM 360° może brać udział grupa złożona z maksymalnie 25 osób, w tym kierownik, który wskazuje najważniejsze umiejętności podlegającą analizie. Pozostałych uczestników dzieli się na 4 kategorie. PRISM 360° skupia się zarówno na ogólnych zdolnościach, jak i specyficznych sprawnościach – możemy dostosować go do konkretnych wymagań biznesowych. Stanowi uzupełnienie szkoleń biznesowych, szkoleń miękkich oraz sprzedażowych.

Wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem narzędzia serdecznie zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl.