Prezentacje handlowe – dla specyfiki sprzedaży produktów lub usług wysokobudżetowych oraz długookresowej współpracy z klientem

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Jednostkowa wartość zawieranych przez ciebie kontraktów jest znacząca,
 • Specyfika Twojej pracy polega na długofalowej współpracy z klientami,
 • Przygotowujesz prezentacje handlowe dla decydenta lub grupy decydentów w organizacji klienta,
 • Skuteczność twojej pracy zależy od udowodnienia klientowi, że Twoja oferta tworzy dla jego organizacji istotne, długofalowe wartości,
 • Musisz przekonać do swoich rozwiązań różnych decydentów, dostosowując komunikację i argumentację handlową do oczekiwanych i potwierdzonych potrzeb,
 • Nie sprzedajesz produktów „z półki” a Twoje produkty lub usługi wymagają poszukiwania i prezentowania różnych wartości, zależnie od środowiska pracy klienta.

Cele/efekty szkolenia:

 • Nauka i ćwiczenie praktycznego budowania skutecznych prezentacji handlowych oraz opracowywania ofert w kontekście zweryfikowanych i potwierdzonych oczekiwań klienta,
 • Praktyczna nauka wystąpień i prezentacji publicznych,
 • Wypracowanie umiejętności przygotowywania klienta do sprzedaży Twoich produktów lub usług w jego organizacji, w kontekście sprzedaży wieloetapowej,
 • Opracowanie katalogu potencjalnej argumentacji handlowej w powiązaniu z wartościami klienta.

Ramowy program szkolenia:

 1. Sprzedawać klientowi korzyści czy potencjalne, pozytywne doświadczenia klienta?
 2. Jak przygotować skuteczną narrację i prezentację handlową?
 3. Czy prezentować cechy i zalety w sprzedaży wysokobudżetowej?
 4. W jaki sposób przeprowadzić prezentację dla grupy decyzyjnej klienta?
 5. Jak zbudować skuteczną argumentację pod kątem oczekiwań klienta?
 6. W jaki sposób uzyskać pomoc klienta w przygotowaniu efektywnej prezentacji lub oferty?
 7. Jak wykorzystać zasady storytellingu w prezentacji handlowej?
 8. Jak zarządzać przestrzenią prezentacji?
 9. Jak mówić, żeby nas słuchano?
 10. Jak powinna być ułożona i co powinna zawierać profesjonalna oferta dla klienta?
 11. Jak użyć techniki kontraktowania na etapie składania propozycji klientowi?
 12. Kiedy klienci tak naprawdę podejmują decyzję o zakupie
 13. Co zrobić po przeprowadzeniu prezentacji? Na czym może polegać proaktywność na tym etapie?
 14. Jak przygotować klienta do „sprzedaży” naszych produktów lub usług wewnątrz jego organizacji?
 15. Jak prezentować wartość inwestycji?
 16. Jak opracowywać motywującą, zorientowaną na rezultaty formułę zakończenia prezentacji?

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • praca z kamerą,
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl