Prawne aspekty zawierania oraz rozliczania umów cywilnoprawnych

Terminy i miejsca szkoleń:

07 marca 2018; 11 września 2018;  Warszawa | 13 czerwca 2018; 04 grudnia 2018;  Gdynia | 23 maja 2018; 27 września 2018;  Poznań  | 11 kwietnia 2018; 17 listopada 2018;  Wrocław | 14 lutego 2018; 20 listopada 2018;   Katowice | 04 lipca 2018; 18 października 2018;  Kraków  | 31 stycznia 2018; 13 listopada 2018 Rzeszów  | 25 kwietnia 2018; 02 października 2018;  Białystok |

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś osobą biorącą udział w procesach przygotowawczych i decyzyjnych zawierania umów
 • pracujesz w dziale kadr/HR
 • jesteś właścicielem firmy
 • jesteś członkiem zarządu odpowiedzialnym za obszary dotyczące zawierania umów
 • chcesz rozwinąć swoją wiedzę w zakresie prawnych aspektów zawierania oraz rozliczania umów cywilnoprawnych.

Ramowy program szkolenia:

 1. Zasada swobody umów
 2. Umowa zlecenia jako jedna z umów cywilnoprawnych
  a) Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy umowy
  b) Konstrukcja umowy
  c) Umowa zlecenia a umowa o pracę
  d) Umowa zlecenia a umowa agencyjna
  e) Umowa zlecenia a samozatrunienie
 3. Wynagrodzenia i inne świadczenia
  a) Zasady ustalania wynagrodzeń
  b) Składniki wynagrodzeń (w tym należności z tytułu podróży służbowych)
  c) Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa
  d) Wynagrodzenia dla emerytów i rencistów
  e) Wynagrodzenia należne po śmierci zleceniobiorcy
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  a) Przychody podatkowe (w tym zwolnione od podatku)
  b) Koszty podatnika
  c) Koszty płatnika
  d) Rozliczanie miesięczne i roczne
 5. Składki ZUS
  a) Rodzaje składek odprowadzanych do ZUS
  b) Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem
  zbiegów tytułów ubezpieczeniowych)
  c) Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
  d) Zasady podlegania składkom na FP oraz FGŚP
  e) Rozliczanie ubezpieczonych
 6. Dokumentacja związana z umowami zlecenia
  a) Dokumentacja płacowa
  b) Dokumentacja podatkowa
  c) Dokumentacja ubezpieczeniowa
  d) Dokumentacja związana z zatrudnianiem emerytów i rencistów
  e) Dokumentacja związana z zatrudnianiem osób bezrobotnych
  f) Zaświadczenia dla zleceniobiorców (o współpracy, o zarobkach itd.)

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi 700 + 23% VAT

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: 09:00 – 17:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl