Praktyczne aspekty prawa pracy

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.
|

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś pracodawcą
 • prowadzisz własną działalność gospodarczą
 • jesteś pracownikiem i chcesz zdobyć szczególowe informacje na temat prawa pracy
 • pracujesz w dziale kadr/HR
 • chcesz rozwinąć swoją wiedzę w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy

Ramowy program szkolenia:

 1. Stosunek pracy jako jedna z form zatrudnienia
  a) Definicja stosunku pracy
  b) Rodzaje umów o pracę (w tym umowy na zastępstwo)
  c) Umowy cywilnoprawne (w tym samozatrudnienie)
 2. Zawarcie umowy o pracę:
  a) Dokumenty związane z zatrudnieniem
  b) Informacje dla pracowników
  c) Obowiązki związane ze zwalczaniem bezrobocia
 3. Wynagrodzenia
  a) Definicja i rodzaje wynagrodzeń
  b) Inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy (zasiłki, ekwiwalenty, itp.)
  c) Zasady ustalania wysokości świadczeń i ich wypłaty
  d) Podatek dochodowy i składki ZUS
 4. Mobbing i dyskryminacja
  a) Siatka pojęć
  b) Molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji
  c) Sposoby zwalczania dyskryminacji i mobbingu
 5. Czas pracy
  a) Normy czasu pracy
  b) Systemy czasu pracy
  c) Praca w godzinach nadliczbowych
  d) Praca w niedziele i święta
  e) Praca w nocy
  f) Praca w godzinach nadliczbowych
 6. Urlopy wypoczynkowe:
  a) Pierwszy urlop
  b) Urlop wypoczynkowy na “starych zasadach”
  c) Urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  d) Zasady udzielania urlopów
  e) Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 7. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez pracowników
  a) Odpowiedzialność za poprawne wykonanie pracy
  b) Odpowiedzialność za czyny niedozwolone
  c) Odpowiedzialność za mienie powierzone
 8. Rozwiązywanie umów o pracę:
  a) Możliwości rozwiązywania umów
  b) Wypowiedzenie umowy
  c) Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika
  d) Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
  e) Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: 09:00 – 17:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl