Pokolenia X,Y,Z – komunikacja między pokoleniami i zarządzanie

Terminy i miejsca szkoleń:

16-17 kwietnia 2108; 16-17 października 2018;   Warszawa   |  12-13 marca 2018; 18-19 września 2018;   Gdynia   | 11-12 czerwca 2018; 06-07 listopada 2018;   Poznań    | 24-25 maja 2018; 04-05 września 2018;    Wrocław   |  29-30 stycznia; 27-28 listopada 2018;   Katowice  |   05-06 lipca 2018; 30-31 października 2018;   Kraków  | 29-30 maja 2018; 04-05 grudnia 2018;   Rzeszów   |   22-23 lutego 2018; 28-29 sierpnia 2018;   Białystok |

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • Pracujesz z zespołami zróżnicowanymi pod względem wieku
 • Odpowiadasz w swoim miejscu pracy za procesy HR (rekrutacja, motywowanie, ocena pracowników itp.)
 • Jesteś menadżerem na którymkolwiek poziomie zarządzania, ponieważ dla każdego szczebla kadry zarządzającej jest to obecnie wiedza kluczowa
 • Chcesz poznać różnice w sposobie komunikowania się, w wyborze wartości, motywacji oraz nastawieniu do pracy osób z poszczególnych pokoleń i zrozumieć co z tego wynika dla biznesu
 • Chcesz uniknąć zbyt dużej rotacji pracowników i zatrzymać w swoim miejscu pracy najbardziej kompetentnych ludzi
 • Chcesz mieć możliwość zastosowania wiedzy zdobytej podczas szkolenia bezpośrednio po jego zakończeniu, czyli oczekujesz wiedzy na temat praktycznych rozwiązań w kontekście komunikowania się i zarządzania międzypokoleniowego.

Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat różnic między pokoleniami X, Y, Z – kluczowych dla roli pracownika
 • Potwierdzenie faktów i obalenie mitów na temat stereotypów międzypokoleniowych
 • Poznanie zasad sprawnej komunikacji między pokoleniami
 • Doskonalenie umiejętności menadżerskich w środowisku zróżnicowanym pod względem wieku
 • Zdobycie wiedzy na temat najbardziej skutecznego motywowania pozafinansowego każdego z pokoleń
 • Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów konfliktów międzypokoleniowych oraz reakcji na nie
 • Rozwijanie kompetencji dotyczących elastyczności w zarządzaniu i we współpracy.
 1. Co charakteryzuje pokolenia X, Y, Z – ramy czasowe, zachowania w miejscu pracy – wyniki badań, opracowania naukowe, obserwacje i doświadczenia każdego z nas – czy już na tym etapie są różnice?
 2. Geneza zachowań osób z poszczególnych pokoleń – dlaczego ta wiedza ma duże znaczenie dla pracodawcy?
 3. Co łączy i co odróżnia od siebie wszystkie pokolenia? – autorytety, wartości, motywacje, etos pracy itp. i czy w każdym pokoleniu wszyscy są tacy sami?
 4. Niszczące, konfliktogenne, etykietujące stereotypy – czy sam/a im podlegam?
 5. Czy wiem, którym pokoleniem jestem i czy się z tym utożsamiam?
 6. Skuteczne metody motywowania osób z poszczególnych pokoleń – co dla kogo i w jaki sposób?
 7. Komunikować się z każdym, ale z każdym inaczej – czyli jak?
 8. Jaki styl zarządzania wybrać, jakiego się nauczyć, co trzeba wiedzieć i co robić aby skutecznie zarządzać osobami z różnych pokoleń?
 9. Odpowiedni dobór pracowników – co należy robić już na poziomie rekrutacji aby ułatwić sobie późniejszą współpracę w zróżnicowanych wiekowo zespołach?
 10. Jak powinna wyglądać adaptacja pracowników z różnych pokoleń?
 11. Ścieżka kariery i transfer wiedzy między pokoleniami – jak to powinno wyglądać i kto w organizacji za to odpowiada?
 12. Konflikty międzypokoleniowe – standard czy nowość XXI wieku? – co robić w sytuacji konfliktów międzypokoleniowych w zespołach?

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • prezentacja
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie wynosi 1 200 + 23% VAT

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl