Optymalizacja kosztów zatrudniania

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś pracownikiem działu kadr/HR
 • zarządzasz firmą
 • jesteś właścicielem firmy i zatrudniasz pracowników
 • zajmujesz się prawem pracy
 • jesteś zainteresowany aspektami związanymi z optymalizacją kosztów zatrudnienia.

Ramowy program szkolenia:

 1. Formy zatrudnienia
  a) Stosunek pracy
  b) Umowy cywilnoprawne
  c) Samozatrudnienie
 2. Stosunek pracy
  a) Definicja stosunku pracy
  b) Charakterystyka stosunku pracy
  c) Rodzaje umów o pracę
 3. Umowy cywilnoprawne
  a) Charakterystyka umów cywilnoprawnych
  b) Umowa zlecenia
  c) Umowa o dzieło
  d) Kontrakt menedżerski
  e) Umowy nienazwane
 4. Samozatrudnienie
  a) Definicja samozatrudnienia
  b) Dopuszczalność samozatrudnienia
  c) Warunki zawarcia umowy
 5. Wynagrodzenia i inne świadczenia
  a) Definicja wynagrodzenia i jego składniki
  b) Inne świadczenia związane ze świadczeniem pracy
  c) Podatek dochodowy
  d) Składki ZUS
 6. Rozliczanie świadczeń na rzecz osób zatrudnionych
  a) Świadczenia a koszty uzyskania przychodów
  b) Obowiązki płatnika

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: 09:00 – 16:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl