On the job

logo (3)Coaching on the job to inaczej szkolenie przeprowadzane “na stanowisku pracy”. Jest to ciekawa alternatywa dla szkoleń, które wiążą się z opuszczeniem miejsca zatrudnienia, powodującego koszty na płaszczyźnie opłacenia wyjazdu, ale także przekładające się na nieobecność pracownika w siedzibie firmy, a co za tym idzie – nie wykonywaniem przez niego konkretnych czynności.

Coaching on the job to:

  • odnoszenie się do doskonalenia i utrwalania konkretnych umiejętności powiązanych z realizacją zadań na danym stanowisku w firmie
  • bywa kontynuacją procesu i praktycznym przełożeniem wiedzy na rzeczywistość zawodową uczestników konkretnych szkoleń
  • przełożenie niemalże natychmiast oraz weryfikacja efektów wynikających z udziału w szkoleniach.

Coaching on the job często przeprowadzany jest przez bardziej doświadczonych menadżerów, którzy potrafią motywować swoich podopiecznych do efektywnego wykonywania obowiązków, a także drobnego ukierunkowania do podjęcia konkretnej aktywności zawodowej.

Jednak pomoc zewnętrznego i niezależnego konsultanta pozwala na obiektywną formę rozwoju zatrudnionego bez wywierania dodatkowej presji ze strony kierownictwa.

Niech działanie Twoich pracowników zależy od ich dobrych nawyków. Zadbaj o ich rozwój już dziś!

Doświadczenie EduBis w organizacji coachingu dla firm mających siedziby na terenie całej Polski nie tylko w największych miastach w Polsce – Poznaniu, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Białymstoku, Wrocławiu, Rzeszowie czy Warszawie przekłada się na fachowe projektowanie dedykowanych metod udoskonalających pełnioną funkcję.

Dzięki uczestniczeniu między innymi w szkoleniach sprzedażowych czy szkoleniach menadżerskich z zakresu zarządzania (np. zespołem) będziesz w stanie poprawić komunikację i współpracę na linii Klient-pracownik-zarząd.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl