Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś członkiem zarządu, dyrektorem lub kierownikiem
 • jesteś prokurentem
 • jesteś pracownikiem działu prawnego
 • jesteś doradcą członków zarządu
 • poszukujesz szczegółowej wiedzy na temat odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne
 • chcesz poznać zasady ponoszenia i tryby odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne.

Ramowy program szkolenia:

 1. Siatka pojęć
  a) Należności publicznoprawne
  b) Podatek i inne daniny
  c) Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
  d) Podatnik, płatnik i inkasent
 2. Podmioty zobowiązane do zapłaty należności publicznoprawnych
  a) Osoby fizyczne
  b) Spółki cywilne
  c) Osobowe spółki prawa handlowego:
  – spółka jawna,
  – spółka partnerska,
  – spółka komandytowa,
  – spółka komandytowo-akcyjna
  d) Kapitałowe spółki prawa handlowego:
  – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  – spółka akcyjna
  e) Inne podmioty (np. fundacje, stowarzyszenia itp.)
 3. Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne
  a) Odpowiedzialność podmiotów zobowiązanych (podatników, płatników i inkasentów)
  b) Odpowiedzialność małżonków
  c) Odpowiedzialność solidarna
 4. Odpowiedzialność następców prawnych
  a) Łączenie się spółek
  b) Przekształcenia podmiotowe
  c) Nabywcy przedsiębiorstw państwowych
  d) Spadkobiercy
  e) Zapisobiercy
 5. Odpowiedzialność osób trzecich
  a) Rozwodnicy
  b) Członek rodziny
  c) Nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  d) Figurant
  e) Właściciel, samoistny posiadacz lub użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa
  majątkowego
  f) Wspólnicy spółek osobowych
  g) Osoby zarządzające spółkami kapitałowymi
  h) Gwarant i poręczyciel
 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna
  a) Zasady naliczania
  b) Zwolnienia
 7. Zaległości w spłacie zobowiązań publicznoprawnych
  a) Powstanie zaległości
  b) Przedawnienie zobowiązań
  c) Ulgi w spłacie zobowiązań
  d) Wygaśnięcie zobowiązań
  e) Zapłata zobowiązań
 8. Nadpłaty
  a) Powstanie nadpłaty
  b) Sposoby rozliczania
  c) Zwrot nadpłaty
  d) Oprocentowanie nadpłat

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach nauczania osób dorosłych z wykorzystaniem:

 • prezentacji multimedialnej wraz ze szczególowym omówieniem prowadzącego
 • dyskusji moderowanej
 • analizy przypadku (case study)
 • symulacji.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu jednodniowym 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: 09:00 – 17:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zamkniętego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl