e-PSILON

W naszej pracy wykorzystujemy narzędzia diagnostyczne rekomendowane przez Pracownię Testów Psychologicznych zarówno w wersji papier-ołówek jak i w wersji komputerowej (platforma e-PSILON). Stosowanie ich daje nam pewność, że oferujemy naszym Klientom diagnozę na podstawie narzędzi trafnych, rzetelnych i wystandaryzowanych.

Platforma do badań komputerowych umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

W każdym przypadku, zarówno proces badania jak i interpretacja wyniku przeprowadzana jest/sporządzana przez osoby do tego uprawnione i spełniające wymogi zastrzeżone przez PTP.

Badania mogą obejmować takie obszary jak kompetencje społeczne, motywacja, samoocena, inteligencja ogólna, inteligencja emocjonalna,  temperament, osobowość, umiejscowienie kontroli, reakcje w sytuacji stresu i wiele innych.

Wykaz narzędzi, które wykorzystujemy używając platformy e-PSILON:

 • e-KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
 • e-LMI – Inwentarz Motywacji Osiągnięć 
 • e-MSEI – Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
 • e-NEO-FFI – Inwentarz Osobowości
 • e-NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości
 • e-PTS – Kwestionariusz Temperamentu
 • e-STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
 • e-CwP – Skala Człowiek w Pracy
 • e-DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej
 • e-ACL – Lista przymiotnikowa ACL
 • e-APIS-P(R) – Bateria Testów APIS-P(R)
 • e-APIS-Z – Bateria Testów APIS-Z
 • e-CFT 20-R – Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella – wersja 2 zrew.
 • e-CFT 3 – Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella – wersja 3
 • e-CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
 • e-EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka
 • e-EPQR(S) – Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej
 • e-FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
 • e-IVE – Kwestionariusz Impulsywności
 • e-TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Klasyczna
 • e-TMS-Plus – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Plus

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.  Chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

 

Zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl