Motywowanie pozafinansowe

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś osobą odpowiedzialną za kierowanie pracownikami na różnych poziomach funkcjonowania organizacji
 • pracujesz w dziale personalnym i współuczestniczysz w tworzeniu systemów motywacyjnych dla pracowników firmy
 • jesteś menadżerem zespołu i zauważasz, że wiele czynników motywujących działa słabo, na krótko lub w ogóle nie działa
 • jesteś menadżerem i wiesz, że motywoowanie pracowników to jedno z twoich zadań kierowniczych
 • chcesz pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze psychologicznych i socjologicznych aspektów motywowania pracowników
 • jesteś osobą otwartą na nową wiedzę i doświadczenia.

Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat zastosowania odpowiedniego sposobu motywowania, który będzie możliwy do zrealizowania (możliwości firmy) i który będzie skuteczny (potrzeby pracowników)
 • Poznanie  psychologicznych zasad motywowania – motywatory niematerialne
 • Rozpoznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników
 • Nabycie umiejętności analizowania błędów w motywowaniu
 • Podniesienie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi motywowania w zależności od sytuacji biznesowej, etapu rozwoju pracownika, sytuacji wewnątrz zespołu pracowników
 • Poznanie i zrozumienie wagi czynników determinujących proces motywacyjny.

Ramowy program szkolenia:

 1. Czym jest motywacja, a czym motywowanie – czy warto to rozróżniać i dlaczego?
 2. W jaki sposób wyzwolić w pracownikach zapał i zwiększyć zaangażowanie w wykonywane zadania?
 3. Co wpływa na ogromną zmienność motywacji?
 4. Najbardziej praktyczne teorie motywacji – co działa u innych, a może nie działać u nas?
 5. Motywator i motywujący – jaką mają siłę demotywacji i dlaczego?
 6. Jakie czynniki determinują proces motywacyjny i co zrobić, aby przede wszystkim nie demotywować?
 7. Myślenie algorytmiczne i heurystyczne – czy ma znaczenie w procesie motywowania?
 8. Kiedy stosować motywatory zewnętrzne a kiedy wewnętrzne?
 9. Jakie działania organizacji mogą korzystnie, a jakie niekorzystnie wpłynąć na proces motywowania pracowników?
 10. Na co konkretnie ma i powinien mieć wpływ bezpośredni przełożony w motywowaniu pracowników?
 11. Gdzie kończy się motywowanie a zaczyna manipulacja?

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl