Kreatywność w praktyce

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Chcesz uświadomić sobie własny potencjał twórczy oraz poznać sposoby jego wykorzystania nie tylko w pracy
 • Jesteś osobą zainteresowaną rozwojem twórczego myślenia, wdrażania innowacyjności, oraz zdolności niestereotypowego podchodzenia do problemów,
 • Pracujesz na stanowisku menadżera, samodzielnego specjalisty, przedstawiciela handlowego, konsultanta, jesteś osobą odpowiedzialną za prowadzenie projektów itd.
 • Chcesz poznać i przećwiczyć elementy niezbędne do twórczej pracy oraz poznać kluczowe narzędzia przydatne do kreowania atmosfery sprzyjającej innowacyjności.

Kreatywność rozumiana, jako gotowa do zmian postawa wobec wydarzeń i problemów, oraz twórcze podejście do ich rozwiązywania, potrzebna jest na każdym stanowisku pracy i w każdej dziedzinie życia.


Cele szkolenia:

 • Pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania potencjału kreatywności
 • Nauka niestereotypowego podchodzenia do problemów, dostrzegania w problemach nowych szans i możliwości zamiast przeszkód i trudności
 • Kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań (myślenie dywergencyjne)
 • Optymalizacja twórczych możliwosci osobistych
 • Eliminacja barier blokujących kreatywność i twórcze myślenie
 • Nabycie umiejętności posługiwania się konkretnymi technikami twórczego myślenia, owocującymi największą liczbą pomysłów
Ramowy program szkolenia:

 1. Co oznaczają i czym mogą być motywacje skłaniające do twórczego myślenia?
 2. Czy istnieją strategie kreatywności? Jeśli tak to, jakie?
 3. Co należy rozumieć przez kreatywność, innowację, twórcze myślenie?
 4. Jakie istnieją metody i techniki stymulowania kreatywnego myślenia?
 5. Na co zwracać uwagę na poszczególnych etapach procesu twórczego?
 6. Co sprzyja, a co blokuje kreatywność w pracy i w życiu osobistym?
 7. Czy wszyscy mają taki sam potencjał do kreatywnego myślenia? Czy jest coś, co to determinuje?
 8. Jaki wpływ ma kreatywność na rozwiązywanie problemów?
 9. Jakie etapy i fazy warto przepracować, aby do problemów podchodzić w sposób kreatywny?
 10. W jaki sposób kreatywność można wykorzystać w pracy/współpracy w zespołach, grupach zadaniowych itp.?
Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl