Kreatywna sprzedaż doradcza

Jak zdobyć i zachować „klienta na całe życie”? Szkolenia sprzedażowe, to nie tylko twarde techniki sprzedaży. W warunkach wzrostu konkurencji i wzrostu wymagań klientów, szczególnego znaczenia nabiera jakość spotkania człowiek – człowiek. Aby osiągnąć sukces na rynku, odpowiedzi nie wystarczy szukać w prostych technikach sprzedaży. Trzeba:

  • wiedzy
  • inteligencji emocjonalnej
  • kreatywności.

Zgodnie z przewidywaniami opracowanymi przez konsultantów firmy McKinsey, w XXI wieku skuteczne kariery wielu pracowników zależeć będą od ich rozwoju w trzech obszarach.


TWOJA KARIERA W XXI WIEKU =

WIEDZA + INTELIGENCJA EMOCJONALNA + INNOWACYJNOŚĆ


Kobieta - SPRZEDAŻPowyższy wzór opracowano na podstawie analiz zachowań skutecznych ludzi w biznesie i do nich nawiązuje szkolenie, które proponujemyKreatywne techniki sprzedaży doradczej

Zastanów się w tym kontekście jeszcze przed szkoleniem:

Jak rozwijasz swoje kompetencje w trzech wymienionych wyżej obszarach?

Szkolenie ma na celu zainspirowanie do proaktywnego stosowania technik sprzedaży doradczej, do kie­ro­wa­nia swoimi emocjami, do kreatywności i zmierzania w kierunku osobistego mistrzostwa! To szkolenie oparte nie tyle na nauczaniu, ile na odkrywaniu!

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl