Kapitał społeczny w zarządzaniu i współpracy

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś właścicielem małej lub średniej firmy
 • zarządzasz zespołem w dużych przedsiębiorstwach
 • poszukujesz wiedzy na temat wpływu kapitału społecznego w firmie na wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa
 • chcesz zdiagnozować potencjał swojego zespołu
 • chcesz wiedzieć, w jaki sposób możesz zwiększyć efektywność zespołów nie stosując nacisków czy presji
 • jesteś otwarty na stosowanie innowacyjnej metody do odkrywania kompetencji społecznych swoich i pracowników
 • chcesz uczestniczyć w niezwykle rozwojowym wydarzeniu edukacyjnym.

Cele/Korzyści, które uzyskują Uczestnicy szkolenia – zdobywają:

WIEDZĘ:

 • na temat odpowiedzialności społecznej, etycznej i organizacyjnej związanej z pełnioną rolą w grupie
 • na temat podejmowania decyzji gwarantujących zrównoważony podział zasobów w firmie i zespole
 • na temat stylów i metod rozwiązywania konfliktów
 • na temat stylów komunikacyjnych i ich wpływu na poziom porozumienia z innymi
 • dotyczącą zjawisk społeczno psychologicznych wpływających na poziom współpracy między ludźmi
 • na temat psychospołecznych podstaw funkcjonowania człowieka w wymiarze jednostkowym i grupowym.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Uczestnicy potrafią interpretować i wyjaśniać procesy zachodzące w sytuacjach społecznych związanych z konfliktem celów i interesów w organizacji
 • potrafią przy pomocy różnych metod i technik podejmować decyzje adekwatne do potrzeb i sytuacji
 • potrafią systemowo ujmować działania służące zrównoważonej współpracy
 • umieją ocenić, tworzyć i usprawniać procesy komunikacyjne w grupie
 • umieją zastosować posiadaną wiedzę do samoanalizy i analizy efektywności własnych działań w sytuacjach interakcji społecznych wymagających wysokich kompetencji społecznych.

KOMPETENCJE:

 • świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
 • gotowość do prawidłowego postrzegania i rozwiązywania dylematów związanych z pełnieniem określonej roli w grupach i społecznościach
 • motywacja do angażowania się w podejmowanie wyzwań związanych z działaniami w obszarze odpowiedzialności za dobro wspólne w całej organizacji
 • gotowość do budowania relacji w zespołach opartych na zaufaniu, wiarygodności i szacunku do innych.

Obszary rozwoju wspierane przez udział w szkoleniu:

 • Współpraca w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Przedsiębiorczość i podejmowanie decyzji gwarantujących zrównoważony podział zasobów,
 • Budowanie kapitału społecznego i współpracy w grupie,
 • Negocjacje,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Aktywny i świadomy udział w demokratycznym zarządzaniu.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zastosowanie interaktywnej i niezwykle angażującej gry symulacyjnej SmileUrbo wspieranej przez internetowy interface.

Innowacyjne narzędzie edukacyjne, które poprzez doświadczenie uczy graczy kooperacji, współpracy i partycypacji. Pomaga w tworzeniu silnych zespołów, które potrafią współdziałać i wypracowywać rozwiązania dążące do rozwoju dobra wspólnego. Buduje kapitał społeczny oparty na wartościach firmy.

Inwestycja w szkolenie wynosi

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl