Etyka i compliance w firmie

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś właścicielem firmy i pracodawcą, który buduje wizerunek rzetelnej i odpowiedzialnej społecznie firmy.
 • jesteś właścicielem firm i pracodawcą, który planuje wdrożyć system zarządzania standardami etycznymi.
 • zarządzasz zespołami, które realizują wytyczne dot. standardów etycznych.
 • jesteś pracownikiem zobowiązanym do przestrzegania określonych standardów etycznych.

Cele szkolenia:

 • Pokazanie etyki jako jednego z kluczowych elementów w zarządzaniu firmą.
 • Opis skutecznego wdrażania standardów etycznych w firmie.
 • Przedstawienie zasad postępowania w przypadku dylematów etycznych.
 • Ukazanie etyki jako narzędzia wpływającego na poprawę jakości pracy zespołu pracowników.
 • Zmniejszenie ryzyka nieprawidłowości (w zakresie świadomych naruszeń zasad etyczno-prawnych, np. korupcja, mobing, molestowanie).

PANEL I

Etyka w biznesie

 • Odpowiedzialność – za co, przed kim i dlaczego?
 • Dlaczego firma ma być odpowiedzialna społecznie?
 • Kim są interesariusze firmy?
 • Czym dla biznesu jest zaufanie?
 • Oceny moralne w biznesie, czyli czy warto być etycznym?
 • Jak i po co definiować misję firmy?
 • Jak kształtować hierarchię wartości firmy?
 • Jak wartości kształtują oblicze firmy?
 • Czym są programy etyczne firm?

PANEL II

Etyka w organizacji

 • Po co nam etyka w firmie i dlaczego warto o niej mówić?
 • Czym jest infrastruktura etyczna organizacji.
 • Jak kształtować etykę organizacji? Kodeksy i programy etyczne.
 • Rozwój etyczny w organizacji, czyli od strachu przed karą do poczucia dumy.
 • Świat decyzji. Jak motywacje i strategie przekładają się na etyczność postępowania?
 • Czym jest konflikt interesów?
 • Jak pogodzić interes prywatny z interesem organizacji?
 • Autorytet w organizacji, czyli etyczne przywództwo.
 • Jak prowadzić dialog o wartościach w firmie?
 • Jak przekonująco wdrażać standardy etyczne?

PANEL II

Etyka i compliance w firmie

 • Dlaczego „dobrzy” menedżerowie popełniają nadużycia?
 • Gdzie są granice, których nie wolno rzekroczyć – prawo a etyka.
 • Co wynika z „trójkąta nadużyć”?
 • Jakie są zagrożenia dla standardów etycznych w firmie?
 • Czym jest konflikt interesów i jak nim zarządzać?
 • Jak rozpoznać: myślenie grupowe, myślenie życzeniowe, sytuacjonizm, autorytaryzm?
 • Jak sobie radzić z dylematami etycznymi?
 • Przeciwdziałać i leczyć – dwa oblicza compliance w firmie.
 • Na czym polega profilaktyka nadużyć w organizacji?
 • Jak zarządzać systemem ujawniania nadużyć?

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • prezentacja
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl