Eksperci

Dużą wagę przywiązujemy do tego, z kim współpracujemy, ponieważ dobrze wiemy, że o konkurencyjności firmy decydują przede wszystkim ludzie.

Dlatego nasi Eksperci to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, wysokimi kompetencjami społecznymi i rzetelną wiedzą merytoryczną na tematy, w których się specjalizują. 

To doświadczeni trenerzy, konsultanci, coachowie i doradcy.

To im zawdzięczamy doskonałe rezultaty i powracanie Klientów do nas po kolejne usługi. Razem z nimi budujemy naszą markę i razem z nimi cieszymy się sukcesami naszych Klientów.


Bożena Janowska_Zdjęcie małePraktyk biznesu, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. W branży szkoleniowo doradczej pracuje od 2001 roku.

Jako trener specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem, psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR), oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy. Certyfikowany Praktyk PRISM Brain Mapping. Coach International Coaching Community (ICC). Prowadzi sesje coachingu menadżerskiego coachingu indywidualnego oraz coaching zespołowy. Współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego i Uniwersytetem Łódzkim. Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych. Od lat współpracuje również z administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych.

Doktorantka na studiach Ekonomiczno –Społecznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.

sesja_karo-1marta-czerwiec-222Doświadczony konsultant HR i trener biznesu. Country Partner for Poland w PRISM Brain Mapping International, UK. Realizuje programy Executive i Corporate Coaching w języku polskim i angielskim, a także zajmuje się planowaniem strategicznych procesów HR. Rozwija i implementuje innowacyjne narzędzia dla biznesu oparte o odkrycia współczesnej neuronauki, wykorzystując je w obszarze coachingu oraz analizach HR. Łącznie zrealizowała ponad 5000 godzin doradztwa i treningów. Współpracuje z firmami doradczymi w UK, między innymi z: PRISM Brain Mappping International, Team Dynamics i Strategis.

Związana ze środowiskiem akademickim oraz badawczym, współpracowała między innymi z CASS Business School w Londynie, Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Departamentem Strategii Innowacyjnych Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Publikuje w języku polskim i angielskim, jest autorem kilkunastu prac z zakresu zarządzania. Doktorat w dziedzinie nauk o zarządzaniu obroniła na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jej zainteresowania zawodowe i naukowe to neurocoaching, SHRM, zarządzanie talentami oraz przywództwo organizacyjne.

Ziolkowski_Pawel_M[1]Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 11.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego.

 

Rafał BrodowskiOd początku swej kariery zawodowej jest związany z obszarem szkoleń. Pracę rozpoczynał jako przedstawiciel handlowy w firmie szkoleniowej, następnie pracował jako kierownik obszaru marketingu i sprzedaży a ostatnio przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora handlowego w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Projekty szkoleniowe prowadzi od 2005 roku. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej sprzedaży i obsługi klientów, negocjacji i prezentacji handlowych i autoprezentacji oraz rozwojowych pracowników i menedżerów. W szkoleniach związanych z sprzedażą i negocjacjami opiera metodologię współpracy z Klientami na precyzyjnym określaniu i zapewnianiu KPI (kluczowych wskaźników efektywności). Prowadzi także szkolenia z zakresu: komunikacji interpersonalnej, motywowania pracowników, budowania efektywnych zespołów zadaniowych, zarządzania sobą w czasie i sterowania strumieniem zadań oraz efektywności osobistej. Od 2008 roku prowadzi także usługi doradcze według metodologii opartych na technikach wykorzystywanych w coachingu i mentoringu. Jest autorem kilku wdrożonych standardów obsługi klientów w ogólnopolskich sieciach handlowych. Zajmuje się również projektowaniem i wdrażaniem autorskich narzędzi do zarządzania sprzedażą, budowaniem efektywnych systemów obsługi klientów oraz projektowaniem systemów motywacyjnych.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także podyplomowe studia Psychologia Klienta w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademię Trenera Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

SONY DSC

Doktor psychologii, trener psychologii biznesu.Współpracownik Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Młodzieżowej Akademii Szachowej przy Polskim Związku Szachowym w Warszawie. Mistrz międzynarodowy i mistrz Polski w szachach (dziesięć razy drużynowo i raz indywidualnie). Autor kilkunastu książek o tematyce szachowej i psychologicznej, a także wielu artykułów i programów i szkoleń poświęconych umiejętności komunikacji, sprzedaży, prezentacji, negocjacji, profesjonalnej obsłudze klienta i nowoczesnym metodom kształcenia dorosłych.

Przeprowadził ponad 1.000 szkoleń dla ponad 15.000 osób. Od 1991 roku prowadzi firmę „Integracja”, zajmującą się szkoleniami oraz poradnictwem psychologicznym.

 

PPDoktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest ekspertem w zakresie konstruowania i realizacji programów rozwojowych o różnorodnym charakterze przeznaczonych dla specjalistów i kadr menedżerskich. Specjalizuje się w takich obszarach jak zarządzanie zasobami ludzkimi oraz psychologia i socjologia organizacji. Jako trener z 12-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, koncentruje się na zagadnieniach związanych z budowaniem zespołów i zarządzaniem nimi, przygotowaniem do pełnienia funkcji kierowniczej i doskonaleniem Posiada 20-letnie doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca akademicki, 15-letnie doświadczenie w obszarze prowadzenia badań naukowych i 3-letnie doświadczenie w badaniach marketingowych.

Kieruje studiami podyplomowymi w Akademii Leona Koźmińskiego – Zarządzanie Ludźmi w Firmie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych. Ma na swoim koncie liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi oraz  wiele publikacji z tej dziedziny w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych.  Aabsolwent Wydziału Psychologii UW oraz Wydziału Zarządzania UW.

Dariusz BąkDoktor nauk humanistycznych. Członek zespołu Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych (CEBIS) przy Akademii Leona Koźmińskiego i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wykładowca akademicki. Prowadzi wykłady i warsztaty z etyki biznesu, filozofii, CSR na Akademii Leona Koźmińskiego. Autor artykułów poświęconych etyce biznesu i etyce w organizacjach. Projektodawca i kierownik studium podyplomowego “Polityka compliance w organizacji” przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 10 lat prowadzi szkolenia dla firm i instytucji w zakresie etyki biznesu, etyki zarządzania i compliance. Doświadczenia szkoleniowe obejmują m.in. instytucje finansowe, rynek ochrony zdrowia (warsztaty prowadzone zarówno dla sektora publicznego jak i komercyjnego).

 

MKwiecien_006Trener konsultant, coach z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla biznesu. Specjalizuje się w  prowadzeniu warsztatów z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji w organizacji i rozwoju osobistym. Prowadzi sesje coachingowe indywidualne i grupowe. W 1999 roku została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie jako  „Menedżer szkoleń 1999”. Doświadczenia menedżerskie zdobywała w Citibank i PTE DOM, gdzie była odpowiedzialna za budowanie i realizację strategii szkoleniowej. W firmie HDI Gerling i AXA Polska zajmowała się przygotowywaniem oraz realizacją programów rozwojowych podnoszących kompetencje kadry menedżerskiej. Jest współtwórcą programu  pt. Czy mogę mieć więcej czasu? dla Programu 2 TVP, z udziałem Joanny Brodzik. Jest autorką artykułów w Gazecie Prawnej i Gazecie Ubezpieczeniowej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Przeszkoliła  ponad 5000 tysięcy osób z branży: finansowej, ubezpieczeniowej, przemysłowej, farmaceutycznej, usługowej i teleinformatycznej.

Ukończyła Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie – program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 3 – letnie szkolenie w zakresie oddziaływań poznawczo – behawioralnych  w Oxford Cognitive Therapy Centre, posiada certyfikaty w zakresie Neuro – Lingwistycznego Programowania  w biznesie – Master Practitioner.

Jest certyfikowanym konsultantem w zakresie metodologii Insights Discovery oraz w zakresie metodologii Facet5. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie – Zarządzania zmianą w organizacji – 2010. Jest akredytowanym coachem ICF na poziomie Associate Certified Coach. Ukończyła Szkołę Coachingu Grupowego i Zespołowego NOVO.

Tomasz JuraszekKrajowy konsultant ds. prawnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA w Gdańsku. Posiada uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N 18001:2004/OHSAS. Podczas świadczenia pomocy prawnej oraz w praktyce trenera-szkoleniowca koncentruje się na patologicznych zjawiskach w środowisku pracy takich jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne. Jako ekspert problematyki mobbingu wielokrotnie powoływany przez pracodawców do rozwiązania powstałych sporów – zakończonych zawartymi ugodami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu  warsztatów m. in. dla prywatnych przedsiębiorców, słuchaczy podyplomowego studium bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonego przez Katedrę Pracy i Stosunków Przemysłowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pracowników z urzędów administracji publicznej, a także personelu z szeroko pojętego sektora związanego ze świadczeniem usług medycznych.

Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Prezentował referaty m. in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytecie Wrocławskim, Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

W ramach europejskiej kampanii społecznej „Stres w pracy” współpracował z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz  Instytutem Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi prowadząc zajęcia z zakresu prewencji antymobbingowej. W ramach projektu „Równi na rynku pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej prowadził warsztaty z prawnych aspektów zatrudnienia.  Ukończył kursy specjalistyczne w zakresie kompetencji miękkich, m. in. pierwszą edycję Szkoły Globalnego Rozwoju organizowaną przez Global Development Research Group (finansowaną przez Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych) oraz roczny cykl seminariów negocjacyjno-dyplomatycznych (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).  Popularyzator alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach pracowniczych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomiczno-Inżynieryjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Obecnie zatrudniony w Kancelarii Radcy Prawnego, gdzie odpowiada za obsługę prawną przedsiębiorców z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Krzysztof_Kacuga_legit_1[1]Trener z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem – przeprowadził  blisko 10 tysięcy godzin zajęć dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, biznesu w kraju i za granicą (Litwa, Mołdowa, Rosja, Ukraina), prekursor metod aktywizujących w edukacji dorosłych i młodzieży, superwizor, ewaluator, coach. Inicjator, kierownik 30 projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, trzeciego sektora, przedsiębiorczości gospodarczej i społecznej, rynku pracy o zasięgu międzynarodowym, krajowym, lokalnym. Przeszedł wszystkie szczeble rozwoju kariery zawodowej: od stanowiska robotniczego po kadrę zarządzającą. Autor ponad 70 publikacji na temat działalności organizacji pozarządowych, przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, rynku pracy, prawa pracy (teksty w języku polskim i tłumaczenia obcojęzyczne: j. rosyjski, ukraiński, rumuński). Doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Woj. Śląskiego. Asesor ogólnopolskiego Działania POKL EFS rozwoju kadr szkoleniowych. Od ponad 20 lat zaangażowany w działalność trzeciego sektora. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Rozwoju Świętochłowic. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżnieniami społecznymi. Ukończył studia podyplomowe: 1/ Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2/ Doradztwo szkolne i zawodowe, 3/ Rachunkowość i zarządzanie finansami, 4/ Business coaching, 5/ Pomoc psychologiczna i socjoterapia.

Piotr KwietniewskiJako trener pracuje od 2005 roku. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności osobistych, umiejętności menadżerskich i przywództwa oraz sprzedaży. Pracuje zarówno dla firm jak i administracji publicznej. Posiada akredytację International Coach Federation na poziomie ACC. Jest certyfikowanym konsultantem DiSC i FRIS. Posiada też kwalifikację coacha zespołowgo i grupowego. Zarządzał zespołami i szkolił się z nowoczesnych metod zarządzania. Współtworzył wraz z Wojciechem Eichelbergerem pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowy zajmujący się odpornością psychologiczną i profilaktyką antystresową, gdzie pracował jako konsultant i trener. Jako trener zrealizował ponad 3000 godzin szkoleniowych. Przeprowadził również ok. 150 godzin sesji coachingowych z klientami indywidualnymi w obszarze life-coachingu i career coachingu.

Absolwent Wydziału Psychologii UW i studiów podyplomowych: Psychologia coaching (UW) oraz Coaching Menadżerski (Collegium Civitas)

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. jako menadżer w działach marketingu kilku międzynarodowych firm, m.in.: MillwardBrown: badacz, konsultant, project manager, account manager, Danone: consumerinsight manager, kierownik ds. badań Żywiec Zdrój: kierownik ds. badań.

halina-waSpecjalistka  w  dziedzinie sztuki i poprawności  żywego słowa, emisji głosu, retoryki, mowy ciała, wystąpień publicznych i komunikacji społecznej, terapii mowy. Absolwentka  Akademii Teatralnej w Warszawie, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego Studium Emisji i Higieny Głosu na Uniwersytecie Gdańskim.

Jest  wykładowcą i trenerem przedmiotu „Kultura żywego słowa” na uczelniach wyższych –  w Collegium Civitas ,  Uczelni Łazarskiego, Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego  w Warszawie. Prowadzi zajęcia na Wydziałach Prawa, Dziennikarstwa, Politologii , Socjologii, Pedagogiki.

Szkoliła prezenterów w rozgłośniach radiowych „Agory” ( Radio Pogoda, Radio Mazowsze, Radio Klasyka, Radio TOK-FM, Radio Złote Przeboje). Jej uczniowie, to obecnie cenieni i znani dziennikarze i prezenterzy telewizji TVN, TVN 24, TVNInfo, Polsat , TVP Kultura, a także wielu aktorów, polityków, menadżerów i prawników. Oprócz pracy z grupami, realizuje również indywidualne szkolenia przygotowujące do wystąpień publicznych. Prowadzi prywatną praktykę logopedyczną.

Obszary specjalizacji: retoryka, wystąpienia publiczne, sztuka żywego słowa, poprawność mowy, technika mowy, prozodia mowy, mowa ciała, komunikacja, interpretacja tekstu, wywieranie wpływu, budowanie poczucia własnej wartości.