Coaching, jako narzędzie menadżerskie

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • jako menadżer chcesz rozwijać coachingowy styl zarządzania,
 • chcesz zrozumieć, na czym ten styl polega,
 • chcesz dowiedzieć się, jakie daje korzyści,
 • chcesz w sposób skuteczny i efektywny przeprowadzać zespół przez procesy zmian,
 • chcesz usprawnić realizację celów i udoskonalić procesy komunikacyjne w zespole.

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie roli coachingu menadżerskiego i jego wpływu na rozwój organizacji i zespołu
 • Zwiększenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej coachingu,
 • Zdobycie wiedzy na temat metod i modeli rozmowy coachingowej z pracownikiem,
 • Usystematyzowanie procesu przygotowywania i przeprowadzania sesji coachingu menadżerskiego
 • Przećwiczenie prowadzenia rozmów coachingowych z pracownikami
 • Poznanie coachingu, jako narzędzia kontaktów w procesie efektywnej komunikacji w organizacji
 • Ukształtowanie postaw coacha wśród ról i funkcji menadżerskich,
 • Zdefiniowanie i analiza własnego stylu komunikacji i budowy relacji ze swoimi współpracownikami i podwładnymi.

Ramowy program szkolenia:

 1. Jaka jest rola menedżera jako coacha i trenera w procesie rozwoju pracowników?
 2. Jakie są podstawowe zasady coachingu?
 3. Jakie są poszczególne etapy coachingu?
 4. Na czym polega przygotowanie się do rozmowy coachingowej z pracownikiem?
 5. Co sprawia, że prowadzenie takiej rozmowy jest skuteczne?
 6. Jakie powinny być komunikacyjne umiejętności menadżera jako coacha?
 7. Na czy opiera się budowanie relacji podczas procesu,
 8. Jakie są najczęstsze bariery przeszkadzające w prawidłowym procesie coachingu,
 9. Jaki są etapy i na czym polega budowanie planu wspierającego proces rozwoju umiejętności pracowników?
 10. Co oznacza etyczna postawa coacha i menadżera jako coacha?
Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusja moderowana,
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl