Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • wiesz, że budowanie zespołu to proces i chcesz go realizować w sposób świadomy
 • jesteś kierownikiem zespołu i chcesz wzmocnić swoje kompetencje menadżerskie
 • poszukujesz wiedzy na temat procesów grupowych i ich wpływu na sposób pracy i współpracy w zespole
 • chcesz mieć pewność, że wszystko, co robisz sprzyja pracy zespołu, a nie ją torpeduje
 • jesteś przekonany, że rolą menadżera jest ciągły rozwój, a proces zarządzania wymaga stałego rozwoju kompetencji kierowniczych.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z etapami rozwoju zespołu
 • Poznanie dynamiki zespołu i procesu grupowego, który warunkuje przechodzenie zespołu do kolejnych etapów
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania nieformalnych ról w zespole
 • Diagnoza własnej roli nieformalnej i stylu komunikacji z zespołem
 • Świadome zarządzanie zespołem, określanie jego dojrzałości zawodowej i korygowanie jego postaw dla osiągniecia celów firmy,
 • Poznanie metod i technik motywowania pozafinansowego pracowników
 • Doskonalenie umiejętności doboru stylu zarządzania do etapu rozwoju pracownika i jego motywacji
 • Rozwój umiejętności oceny i weryfikacji potencjału pracowniczego oraz kształtowania ról i postaw,
 • Udoskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • Wykształcenie umiejętności doboru stylu kierowania ludźmi w zależności od etapu rozwoju grupy i poszczególnych jej członków.
 1. Dlaczego budowanie zespołu to proces ciągły?
 2. Przez jakie etapy rozwoju przechodzi zespół i dlaczego jest to ważna wiedza dla menadżera?
 3. Jak dobierać ludzi do zadań?
 4. Jak kształcić i rozwijać pracowników – czy menadżer ma na to wpływ?
 5. Jaki styl zarządzania jest optymalny?
 6. Jakie narzędzia motywacji posiada menadżer i często sam nie jest ich świadomy?
 7. Co jest kluczowe w skutecznej organizacji pracy zespołu?
 8. Jakie procesy społeczno psychologiczne zachodzą w zespole i jaki mają wpływ na realizację zadań przez zespół?
 9. Co menadżer musi wiedzieć i robić, jeśli chce być skutecznym?
 10. W jaki sposób dokonana ocena pracowników wpływa na rozwój potencjału zespołu?

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusja moderowana,
 • prezentacja
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl