Badanie satysfakcji

logo (3)Badanie opinii – satysfakcji i motywacji pracowników w firmie, jest tak samo ważne jak zatrudnianie, rozwijanie, motywowanie i wszystkie działania personalne. Stanowi, bowiem bezcenne źródło wiedzy na temat nastrojów pracowników w firmie, stosunku do wynagrodzeń, czy awansów i rozwoju.  Wskazuje na deficyty lub pozytywy w zarządzaniu, komunikacji  i organizacji pracy. Może być kluczem do podwyższenia efektywności zespołów, budowania pozytywnego wizerunku firmy, pozyskiwania z rynku najlepszych specjalistów i przede wszystkim skutecznego dbania o najcenniejszy kapitał, czyli już zatrudnionych ludzi.

Badanie prowadzone jest anonimowo w formie elektronicznej. Anonimowość badania zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania  szczerych wypowiedzi, a w związku z tym najbliższych prawdy wyników. Zaleca się prowadzenia badania raz w roku lub nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Etapy badania:

  • Określenie celu badania wraz ze Zlecającym badanie
  • Przygotowanie kwestionariusza ankiety badania w porozumieniu ze Zlecającym badanie
  • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników (przedstawienie celu badania, instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia ankiety)
  • Przeprowadzenie badania
  • Analiza wyników i przygotowanie raportu.

Badanie opinii pracowników stanowi kanwę do uzasadnionych zmian w systemie zarządzania firmą, może zapobiegać negatywnym zjawiskom i ostrzegać przed nieoczekiwanymi zmianami w zachowaniach pracowników dzięki  systematycznemu monitorowaniu sytuacji zarządzania w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl