Badanie i weryfikacja istotnych wartości klienta – dla specyfiki sprzedaży produktów lub usług wysokobudżetowych oraz długookresowej współpracy z klientem

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Jednostkowa wartość zawieranych przez ciebie kontraktów jest znacząca,
 • Specyfika Twojej pracy polega na długofalowej współpracy z klientami,
 • Pracujesz na konkurencyjnym rynku i szukasz sposobów na przejęcie/odzyskanie klientów od Twoich rynkowych konkurentów,
 • Zrozumienie specyfiki działania Twoich klientów na istotny wpływ na sukces w sprzedaży Twoich produktów lub usług,
 • Zakupienie Twoich produktów lub usług wiąże się z wprowadzeniem zmian w organizacji klienta,
 • Nie sprzedajesz produktów „z półki” a Twoje produkty lub usługi wymagają dostosowania do środowiska pracy klienta.

Cele/efekty szkolenia:

 • Poznanie (lub przypomnienie), dostosowanie i przećwiczenie efektywnych modeli diagnozy potrzeb klientów,
 • Praktyczne zastosowanie modelu szukania i weryfikacji istotnych wartości dla organizacji klienta, w kontekście długofalowej współpracy lub wdrożenia produktów lub usług,
 • Poznanie technik odkrywania i weryfikacji grup zakupowych w organizacji klienta,
 • Nabycie umiejętności dostosowywania strategii sprzedaży do modelu zakupowego klienta,
 • Praktyczne zastosowanie technik budowania relacji z klientami w oparciu o poszukiwanie przesłanek sukcesu klienta w jego organizacji,
 • Opracowanie katalogu pytań dostosowanego do branży, w której pracuje uczestnik Akademii Sprzedaży.

Ramowy program szkolenia:

 1. Potrzeba – motywator czy truizm?
 2. Jak sprawdzić jaką motywacją kieruje się nasz klient?
 3. Czy potrzeby mogą być rozwijane?
 4. Co to są potrzeby jawne i ukryte, uświadomione i nieuświadomione?
 5. Jaką zastosować strategię diagnozy kluczowych czynników sukcesu w organizacji klienta?
 6. Czy w ogóle i jak w mojej branży zastosować strategię szukania KPI (kluczowych wskaźników efektywności) z współpracy z klientem?
 7. Jakie pytania zadać klientowi, stosując sekwencję GROW?
 8. Jak w praktyce stosować zasadę „Zostaw EGO za drzwiami”?
 9. Jakie modele i techniki zadawania pytań będą skuteczne w mojej branży?
 10. Jak znaleźć informacje o składzie grupy zakupowej w organizacji klienta?
 11. Jak odkrywać istotne wartości na różnych poziomach zarządzania i dla różnych grup interesariuszy w procesie zakupowym?
 12. W jaki sposób, poprzez pytania, tworzyć wizję współpracy w głowie klienta?
 13. Jakie zadać pytania klientowi, żeby zaczął zastanawiać się nad potencjalną możliwością zmiany dostawcy produktów lub usług?
 14. Jakie odpowiedzi będą dla mnie istotne z punktu widzenia stworzenia profesjonalnej prezentacji lub oferty?
 15. Jak zapytać o planowaną wartość inwestycji?
 16. Jakich technik użyć, żeby profesjonalnie podsumować diagnozę klienta?

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • praca z kamerą,
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl