Assessment i Development Centre

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Jesteś osobą odpowiedzialną za procesy rekrutacji pracowników w firmie
 • Odpowiadasz za projektowanie i organizację projektów rozwojowych dla pracowników w twojej firmie
 • Jesteś pracownikiem działu HR i chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat ośrodków oceny i rozwoju
 • Twoja firma przygotowuje zespół , który będzie zajmował się prowadzeniem AC/DC, a ty poszukujesz możliwości zdobycia rzetelnej i kluczowej wiedzy na ten temat
 • Chcesz zajmować się realizacją lub współrealizacją procesów AC/DC i potrzebne są ci konkretne informacje na ten temat
 • Chcesz doskonalić kompetencje asesorskie
 • Jesteś właścicielem firmy i nie stać cię na chybione rekrutacje

Cele/efekty szkolenia:

 • Poznanie międzynarodowych standardów przygotowania i realizacji AC/D C w odniesieniu do konkretnych działań
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności budowania i prowadzenia sesji AC/DC
 • Poznanie zasad budowania modeli kompetencyjnych
 • Doskonalenie kompetencji asesorskich
 • Zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi podczas procesów AC/DC, zdobycie wiedzy na temat ich konstruowania, doboru i pozyskiwania
 • Rozwijanie wiedzy na temat najbardziej skutecznych narzędzi ośrodka oceny i rozwoju pracowników.

Ramowy program szkolenia:

 1. Czym jest AC i DC – jaki e są podobieństwa i różnice?
 2. Międzynarodowe standardy realizacji AC/DC – dlaczego warto je stosować?
 3. Jakie kompetencje można mierzyć stosując AC/DC?
 4. W jaki sposób budować lub adaptować modele kompetencyjne, jako podstawy do procesów AC/DC?
 5. Co różni modele kompetencyjne ilościowe i jakościowe? Opisywanie poziomów spełnienia.
 6. Zasady przygotowania i prowadzenia kolejnych etapów AC/DC – o czym powinna wiedzieć każda ze stron procesu? Jakie warunki powinny być spełnione?
 7. Jakie są zasady prowadzenia obserwacji oraz jakie błędy najczęściej towarzyszą prowadzeniu obserwacji?
 8. Rola i kompetencje asesora – czy każdy może się zajmować realizacją procesów ośrodka oceny i rozwoju? Praktyczne wskazówki
 9. Na czym polega matryca sesji AC/DC i na co zwracać uwagę przy jej przygotowaniu?
 10. Narzędzia stosowane w procesach AC/DC – zadania, ćwiczenia, testy, wywiady – jak budować, jak dobierać, skąd czerpać?
 11. Kiedy i co należy poddać kalibracji?
 12. Harmonogram sesji AC/DC – jak i dlaczego należy przygotować go w sposób bardzo przemyślany?
 13. Raporty oraz informacje zwrotne po sesjach – jakie są modele, zasady, standardy?
 14. Kto i kiedy przygotowuje raporty i udziela informacji zwrotnych po AC/DC?

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą:

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • kwestionariusz,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.

Inwestycja w szkolenie wynosi do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: dzień pierwszy: 10:00 – 17:00; dzień drugi: 09:00 – 16:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl