Akademia sprzedaży

ikonaAkademia sprzedaży jest wielomodułowym projektem rozwojowym, przeznaczonym dla przedstawicieli handlowych, key accout managerów oraz liderów sprzedaży.

Program, który proponujemy, to nie tylko techniki sprzedaży, lecz program, który rozwija kluczowe kompetencje zarówno biznesowe jak i psychologiczne, niezbędne do budowania partnerskich relacji z klientami, opartych na wypracowywaniu wspólnych wartości dla klienta i sprzedawcy. Pracujemy w oparciu o kilka modeli sprzedaży, które poparte są solidnymi badaniami skuteczności procesów sprzedaży i procesów zakupowych.

W każdym przypadku dostosowujemy modele współpracy z klientami do:

  • specyfiki rynku uczestników Akademii,
  • modeli podejmowania decyzji,
  • specyfiki sprzedaży produktów lub usług
  • sprzedaży wysoko- i/lub niskobudżetowej.

Specyfika sprzedaży na różnych rynkach oraz dla sprzedaży kontraktów o wysokiej i niskiej wartości, wymagają stosowania innego podejścia i różnych technik handlowych. Dlatego w ramach Akademii Sprzedaży przewidzieliśmy takie szkolenia sprzedażowe i inne ścieżki rozwoju kompetencji sprzedażowych, które są dostosowane do różnych uwarunkowań.

Uczestnicy Akademii mogą wybrać jedną ze ścieżek lub odbyć wszystkie szkolenia przewidziane w procesie rozwojowym.

Schemat akademii sprzedaży

Akademia Sprzedaży to najnowsze praktyki rynkowe, stosowane przez skutecznych przedstawicieli handlowych oraz najnowocześniejsza, praktyczna wiedza biznesowa i psychologiczna. Udział w Akademii pozwala podnieść efektywność handlową uczestników dzięki tworzeniu, dostosowaniu oraz uczeniu się praktycznego stosowania technik sprzedaży.

Najistotniejsze cele udziału w Akademii Sprzedaży to zwiększenie wartości zawieranych kontraktów i rozwój współpracy z aktualnymi i potencjalnymi klientami.

W trakcie trwania procesu, każdy z uczestników Akademii Sprzedaży realizuje zadania międzymodułowe, które stanowią praktyczne wdrożenie nabytych umiejętności w pracy zawodowej, co zostaje udokumentowane raportem i wnioskami uczestnika Akademii. Każdy z uczestników ma również możliwość skorzystania z konsultacji e-mailowych z trenerem prowadzącym oraz miesięcznych konsultacji po zakończeniu procesu.

Coaching „on-the-job training”

Wartość dodatkowa Akademii Sprzedaży (OPCJA):

Każdy z uczestników Akademii Sprzedaży ma możliwość skorzystania z dodatkowej opcji w postaci coachingu indywidualnego, który jest jednocześnie kontynuacją procesu i praktycznym wdrożeniem wiedzy w rzeczywistość zawodową uczestników szkoleń.

Coaching realizowany jest w postaci dowolnej ilości sesji/dni „on-the-job training”, w trakcie których wzmacniane są nabyte podczas Akademii umiejętności. W praktyce sesje mogą być realizowane bezpośrednio u klientów uczestnika Akademii Sprzedaży lub przy biurku (np. w trakcie rozmów telefonicznych z klientami).

Każda sesja „on-the-job training” polega na:

  • zastosowaniu w praktyce umiejętności zdobytych podczas Akademii,
  • krótkiej informacji zwrotnej (lub wprowadzeniu korekty do działania)
  • powtórzeniu działania w praktyce.

W ten sposób mogą zostać przećwiczone wszystkie lub wybrane umiejętności, znajdujące się w zakresie merytorycznym Akademii Sprzedaży.

Takie działania bardzo wzmacniają pewność siebie uczestników Akademii, w stosowaniu nowych technik oraz są „poligonem” dostosowującym kompetencje do warunków na danym rynku sprzedaży produktów lub usług.

Firmy zainteresowane realizacją Akademii Sprzedaży zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl