Akademia menadżera

logo (3)Projekt rozwojowy skierowany do kadry zarządzającej wszystkich szczebli organizacji otwartej na wiedzę, nowe doświadczenia, gotowej na zmiany i kreowanie zmieniającej się rzeczywistości, w której funkcjonuje firma.

Akademia Menadżera to intensywny trening menedżerski. To systemowe, wieloetapowe rozwiązanie stanowiące odpowiedź na potrzebę rozwoju kadry zarządzającej każdej współczesnej firmy. To projekt, który odnosząc się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy, pozwala wypracować własny styl kierowania ludźmi, w oparciu o posiadane kompetencje oraz dojrzałość pracowników do samodzielnego działania.

Ma na celu:

 • doskonalenie kompetencji menadżerskich w obszarach:
 • –  zarządzania potencjałem pracowników i relacjami w zespole,
 • rozwijanie umiejętności społecznych i osobistych menadżera
 • pozyskanie/rozszerzenie wiedzy z zakresu psychologicznych i socjologicznych aspektów nowoczesnego przywództwa.

Akademia Menadżera JPG

Proponowana forma Akademii Menadżera obejmuje maksymalnie dziesięć tematów z opcją wyboru w zależności od potrzeb, każdy zamknięty w dwudniowej sesji – 16 godzin dydaktycznych podzielonej na moduły tematyczne, prowadzone w formie warsztatowej dla grup 6-12 osobowych. W każdym przypadku zarówno ilość sesji szkoleniowych jak i ilość Uczestników ustalana jest indywidualnie z Klientem i dostosowywana do jego potrzeb.

Przed badaniem potrzeb, przykładowe, proponowane tematy szkoleń dotyczą obszarów:

 • Kluczowe funkcje i role menadżera
 • Skuteczna komunikacja menadżerska. Siła rozmowy z pracownikiem
 • Budowanie zespołu i rozwijanie jego potencjału
 • Menedżerskie, pozafinansowe techniki motywowania pracowników w zespole
 • Zarządzanie konfliktem, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
 • Organizacja zadań zespołu, planowanie i delegowanie.
 • Transfer wiedzy – rozwój sukcesorów i członków zespołu – coaching menadżerski
 • Narzędzia HR dla menadżerów.
 • Kształtowanie własnego wizerunku, autorytetu i pozycji w zespole i organizacji.
 • Leadership jako metoda najlepszych menedżerów (przywództwo).

Wartość dodatkowa Akademii Menadżera (OPCJA):

Każdy z Uczestników Akademii Menadżera ma możliwość skorzystania z dodatkowej opcji w postaci menadżerskiego coachingu indywidualnego, który jest jednocześnie kontynuacją procesu i praktycznym wdrożeniem umiejętności w rzeczywistość zawodową Uczestników szkoleń.

Coaching realizowany jest w postaci dowolnej ilości sesji, w trakcie których wzmacniane są nabyte podczas Akademii kompetencje oraz pobudzana wewnętrzna motywacja, która pozwala odnosić większe, szybsze i bardziej trwałe efekty.

Takie działania bardzo wzmacniają pewność siebie Uczestników Akademii i pozwalają na korzystanie z własnego potencjału podczas realizacji istotnych celów, przy pomocy uświadomionych i intencjonalnie stosowanych osobistych strategiach sukcesu.

 

Firmy zainteresowane realizacją Akademii Menadżera zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl