AC/DC

logo (3)Assessment Centre (ośrodek oceny) i Development Centre (ośrodek rozwoju), to niezwykle trafne, wielowymiarowe metody diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych. To metody, które minimalizują ryzyko w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu czy awansach.

Projekty AC/DC realizujemy w oparciu o międzynarodowe standardy (Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, International Task Force on Assessment Center Guidelines (2008)), opracowane i zatwierdzone przez specjalistów z zakresu praktycznego wykorzystania ośrodka oceny i ośrodka rozwoju. Przywiązujemy wagę do każdego etapu procesu  zarówno pod względem merytorycznym jak i etycznym.

AC_DC_ostateczne

Zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl